Informatie voor Russischtaligen

Ook studenten die het Russisch op moedertaalniveau beheersen, kunnen de bachelorstudie Russische Studies volgen. Zij kunnen een studieprogramma volgen dat met name op het onderdeel taalverwerving is aangepast.

Algemeen

  • Ingangseisen: Nederlands vwo-diploma, of een vergelijkbaar buitenlands diploma in combinatie met het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – Gevorderd (TUL gevorderd/TUL advanced), georganiseerd door de Universiteit Leiden.  
  • De reeds Russisch sprekende moet zich ervan bewust zijn dat onze opleidingen er niet op gericht zijn om zijn/haar Russisch te verbeteren


Mondelinge taalvaardigheid

  • Diagnostische toets in de eerste week, voordat de colleges beginnen.
  • Wanneer blijkt dat de spreekvaardigheid Russisch van de student voldoet aan het eindniveau B2 van het Common European Framework of Reference, wordt een vrijstelling verstrekt voor de spreekvaardigheidsvakken in het eerste, tweede en derde studiejaar.

Schriftelijke taalvaardigheid

  • Diagnostische toets in de eerste week.
  • Wanneer blijkt dat de schrijfvaardigheid Russisch van de student voldoende is, wordt een vrijstelling verstrekt voor het volgen van de colleges schrijfvaardigheid in het tweede en derde studiejaar.
  • De tentamens worden op de de daarvoor bepaalde tentamendata afgelegd.

Grammatica

  • Eerste jaar: Iedereen wordt geacht op het eerste college aanwezig te zijn en deel te nemen aan de tussentijdse toetsen. Afhankelijk van het niveau en de grammaticale kennis moeten in overleg met de docent af en toe colleges gevolgd worden. De tentamens moeten in ieder geval worden afgelegd op de vastgelegde tentamendata.
  • Tweede jaar: Verplicht.
  • Derde jaar: Verplicht.

Laatst Gewijzigd: 30-06-2016