Actueel

Twee nieuwe vice-decanen benoemd

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft, na een zorgvuldig selectieproces, op 24 november jongstleden dhr. Dr. E.J.L. (Egbert) Fortuin en mw. Prof. Dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar benoemd als vice-decanen tevens portefeuillehouders onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hiermee zal de omvangrijke portefeuille onderwijs in het Faculteitsbestuur door twee van onze collega's worden ingevuld.


Jo Tollebeek geeft Huizingalezing 2015

Op vrijdag 11 december vindt de 44ste Huizingalezing plaats. De lezing wordt dit jaar gegeven door Vlaamse hoogleraar Cultuurgeschiedenis Jo Tollebeek. Tollebeek zal in 'De paarden van Waterloo' vertellen over de iconen van de Slag bij Waterloo uit 1815. "De paarden van Waterloo tonen het verleden in al zijn bruutheid: in zijn concreetheid en tastbaarheid, rauw en kwetsbaar."