Commissie Tweede Geldstroom

De commissie Tweede Geldstroom brengt aan schrijvers van onderzoekssubsidieaanvragen advies uit over hun concept-aanvragen.

De commissie Tweede Geldstroom brengt aan schrijvers van onderzoekssubsidieaanvragen advies uit over hun concept-aanvragen. Beoordelingscommissies bij NWO zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden. Dat betekent dat ook "leken" aanvragen beoordelen. De facultaire commissie 2e geldstroom bootst dit in zekere zin na. De commissie is daarom een aanvulling op het institutionele voortraject, waarin vooral vakgenoten de aanvragen beoordelen.

De vergaderdata van de commissie worden afgestemd op de Vernieuwingsimpulsrondes van NWO, ERC-deadlines en met het oog op Vrije Competitieaanvragen.


NWO Vici (vooraanmeldingen)

In maart komt de commissie Tweede Geldstroom bijeen om aanvragen voor de Vici te bespreken (NWO deadline 23 maart). Mocht u uw onderzoeksaanvraag willen voorleggen aan de Commissie, dan kunt u uw voorstel uiterlijk maandag 27 februari 10.00 uur 's morgens aanleveren bij de ambtelijk secretaris van de Commissie, Saskia van de Mortel.

Samenstelling

Leden:

  • Prof.dr. Judith Frishman (Godsdienstwetenschappen)
  • dr. Ben Haring (LIAS)
  • dr. Maarten Kossmann (LUCL)
  • dr. Rens Tacoma (Geschiedenis)
  • Prof.dr. Göran Sundholm (Wijsbegeerte)
  • dr. Geert Warnar (LUCAS)

Ambtelijk secretaris: Saskia van de Mortel

Laatst Gewijzigd: 01-09-2017