Verworven subsidies in 2015

Een overzicht van subsidies die in 2015 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.

NWO subsidies

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's. Hieronder vindt u een overzicht aan in 2015 uitgekeerde NWO subsidies aan Leidse Geesteswetenschappers.


Actueel

Onlangs mocht Dr. N.N.W. (Nadine) Akkerman, werkzaam bij het Leiden University Centre for the Arts in Society, een NWO Alfa Meerwaarde beurs in ontvangst nemen voor het onderzoek Signed, Sealed & Undelivered, waarmee zij dankzij nieuwe scantechnieken de geheimen van oude ongeopende brieven in het Museum voor Communicatie onthult.    


NWO Vernieuwingsimpuls

Veni-subsidies

Dr. K.J. Fatah-Black
Dr. S.D. de Jong
Dr. L.C. van Beek
Dr. J. Audring

Vidi-subsidies

Dr. D.A. Pargas
Dr. M. Van Groesen

NWO diverse subsidies

NWO Vrije Competitie-subsidie

Prof.dr. J.S. Pollman en prof.dr. H. Te Velde
Prof.dr. P.C. Bisschop
Prof.dr. L.L. Cheng
Prof.dr. P.J. Smith


NWO Promoties in de Geesteswetenschappen

Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen en prof.dr. J.J.L. Gommans
Prof.dr. O.E. Kaper
Prof.dr. M. Van Oostendorp Dr. J.W. McAllister


NWO Internationalisering in de Geesteswetenschappen

Dr. K.M.J. Sanchez
Dr. H.W. Siemens


NWO Alfa Meerwaarde

Dr. N.N.W. Akkerman
Prof.dr. C.C. Levelt


NWO Heritage Plus

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

Overige subsidies


ERC Consolidator Grant

Dr. M.K. Baár


Horizon 2020 Twinning Project

Prof.dr. W.F.H. Adelaar


Taalunie/ANS Project

Dr. R.J.U. Boogaart


ERC Starting Grant

Dr. D. Mokrosinska

Laatst Gewijzigd: 13-11-2015