Over het onderzoek

" class="getfive" title="" alt="" />

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Naar de nieuwe website.


Verworven subsidies in 2015

Een overzicht van subsidies die in 2015 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.