Nederlands-Vlaamse Egyptologendag

Het jaarlijkse evenement voor Nederlandstalige studenten en afgestudeerden in de Egyptologie

Tegen het einde van ieder kalenderjaar wordt door een instelling in Nederland of Vlaanderen een bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandstalige studenten en afgestudeerden in de Egyptologie. Op deze dag wordt recent onderzoek en recente archeologische ontdekkingen door Nederlandstalige wetenschappers gepresenteerd.

Wilt u jaarlijks een uitnodiging voor de Egyptologendag ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Word ook lid van onze Facebook-pagina.

Contact
Mw. drs. Carolien van Zoest en prof. dr. O.E. Kaper.


44e Vlaams-Nederlandse Egyptologendag

Zaterdag 5 november 2016
Georganiseerd door de Onderzoekseenheid Nabije Oosten Studies van de KU Leuven: Harco Willems en Georgia Long.

Locatie: Justus Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren (Blijde Inkomststraat 21), Katholieke Unversiteit Leuven.

Voorlopig programma:

  • 10.30 uur: ontvangst met koffie/thee
  • 11.00 uur: opening
  • 11.10 uur: lezingen
  • 13.30 uur: lunch op eigen gelegenheid
  • 14.30 uur: lezingen
  • 17.00 uur: korte mededelingen en sluiting 
  • 17.30 uur: borrel