SNL-reeks

De Stichting Neerlandistiek Leiden heeft de volgende boeken uitgegeven. Exemplaren zijn te bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag op postgirorekening 3881447 t.n.v. Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden o.v.v. de gewenste titel(s). Uw bestelling wordt u dan zonder verdere kosten toegestuurd. Leden van Siegenbeek Alumnivereniging Leidse Neerlandici kunnen de boeken met korting bestellen; inlichtingen bij dr. B. Dongelmans.

1 De komedianten van Couperus. W.J. Lukkenaer, 1995. ISBN 90-802290-2-6; 85 pp. € 13,-

2 Leidse mores. aspecten van taalnormering. Cor van Bree en Ariane van Santen (red.), 1996. ISBN 90-802290-2-4; 106 pp. € 13,-

3 Op zoek naar Afrika. Over het verbod op 'Kennis van die aand' van André P.Brink. Bas Peters, 1996. ISBN 90-802290-3-3; 99 pp. € 13,-

4 Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar historische taalkunde en taalvariatie aan de vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Ariane van Santen & Marijke van der Wal (red.), 1997. ISBN 90-802290-4-0; 398 pp. € 31,10

5 De verleidingstechnieken van Couperus. Over de Boeken der kleine zielen. Josette de Groot, 1999. ISBN 90-802290-5-9; 96 pp. € 13,-

6 Niet alleen voor paarden. Nederlands: de groei van de standaardtaal, de positie in Europa en de wereld, recente veranderingen. Jan W. de Vries, 1999. ISBN 90-802290-6-7; 66 pp. € 13,-

7 Kerven in een rots: Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Berry Dongelmans, Josien Lalleman, Olf Praamstra (red.), 2001. ISBN 90-802290-7-5; 297 pp. fl 60,00; € 27,27

8 De Amadis van Gaule-romans: productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden. Met een bibliografie van de Nederlandse vertalingen. Bert van Selm. Bezorgd en uitgegeven door Berry Dongelmans. Met medewerking van Sylvia van Zanen en Elizabet Zeeman. 2001. ISBN 90-802290-8-3; 240 p. € 25,00

9 Pinguins en Pikkewyne. Eep Francken en Ariane van Santen (red.) Colloquiumbundel over over taal- en letterkundige aspecten van de band tussen Nederland en Zuid-Afrika. 2002. ISBN 90-802290-9-1; 154 p. € 18,15.

10 Ander water. Een herlezing van Gerard Reves De avonden. Chris de Zoeten. 2003. ISBN 90-807276-2-8; 124 p. Euro 15,95 (genummerde exemplaren € 19,00).

11 Retorica in de beroepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hun professionele passies. Jaap de Jong, Henrike Jansen [e.a.] (red.), 2003. ISBN 90-807276-4-4; x, 220 p. € 20,00.

12 Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws. Peter Burger en Willem Koetsenruijter. 2004. ISBN 90-807276-5-2. 156 p. € 20,00.

13 Land van lust en weelde: Italië, Nederland en de literatuur, voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Jacqueline Bel, Eep Francken en Peter van Zonneveld (red.) 2005. ISBN 90-807276-8-7; 152 P. € 22,50.


14 Met de vrienden op reis in Zwitserland in 1881. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Rick Honings. 2006. ISBN 90-807276-9-5; 112 p. € 21,- Uitverkocht.


15 Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen (red.) 2006. ISBN 10 90-78531-02-9 / 13 978-90-78531-02-9; 294 p. € 29,50.


16 De anatomie van overtuigingskracht. Verzamelde lessen over klassieke en moderne toespraken (en enkele andere wervende genres). Antoine Braet. 2007. ISBN 978-90-78531-03-6; 220 p. € 25,00.


17 Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Korrie Korevaart, Henrike Jansen & Jaap de Jong (red.) 2007. ISBN 978-90-78531-05-0; 260 p. € 28,00.


18 Misdaad in het nieuws. Cijfers en verhalen. Peter Burger & Willem Koetsenruijter (red.). 2008. ISBN 978-90-78531-07-4; 104 p. € 20,00.


19 Bibliografie van het werk van Arnon Grunberg tot 2008. Gevolgd door diens 'De dood en de verkoop. Over de oorlog die handel in boeken heet'. 2008. ISBN 978-90-78531-08-1; 160 p. € 25,00.


20 Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. 2009. ISBN 978-90-78531-09-8; 360 p. € 28,00.


Laatst Gewijzigd: 31-07-2017