Mobility of Ideas and Transmission of Texts

Mobility of Ideas and Transmission of Texts is een internationaal project  over de laatmiddeleeuwse ideeën- en tekstuitwisseling langs de Rijn en in de Lage Landen.

MITT is een Initial Training Network, gesubsidieerd vanuit het Marie Curie programma van het 7e Europese Kaderprogramma, dat twaalf jonge wetenschappers uit de mediëvistiek in staat stelt onderzoek te doen en deel te nemen aan een interdisciplinair trainingsprogramma. MITT combineert expertise op het gebied van de Nederlandse en Duitse letterkunde van de Middeleeuwen, handschriftenkunde en de de middeleeuwse geschiedenis van de filosofie en religieuze wetenschappen. Leiden is penvoerder van het project. Partners zijn de universiteiten van Antwerpen, Freiburg, Lecce en Oxford. In het kader van dit project is uitwisseling met de deelnemende universiteiten mogelijk. Zie voor meer informatie de website van het project.

Laatst Gewijzigd: 28-05-2013