Sjef Barbiers benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taalkunde

Dr. Sjef Barbiers (Meertens Instituut en Universiteit Utrecht) is benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Hij zal werkzaam zijn bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Syntaxis van natuurlijke taal begrijpen

Sjef Barbiers

Sjef Barbiers

Barbiers -die in 1995 in Leiden cum laude promoveerde- is een internationaal erkend expert op het gebied van de Nederlandse Taalkunde. Zijn onderzoeksgebied is variatie in de Nederlandse syntaxis. Syntaxis, ook wel zinsleer genoemd, is een deelgebied binnen de theoretische taalkunde dat in ruime zin de studie omvat van alles wat met de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen te maken heeft, ofwel van de zinsbouw.

Een centraal doel van de taalwetenschap is de syntaxis van natuurlijke taal in het algemeen te begrijpen tegen de achtergrond van internationaal toonaangevende en met elkaar concurrerende theoretische modellen van de structuur van natuurlijke taal.


Digitale onderzoeksinfrastructuur

Barbiers’ onderzoek profiteert van het recent beschikbaar komen van een digitale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse taalkunde. Daarin heeft hijzelf een belangrijke rol gespeeld door zijn sterke betrokkenheid bij grote onderzoeks-infrastructuur-projecten zoals SAND, Edisyn, CLARIN, Nederlab en CLARIAH. Barbiers hoopt dat deze digitale infrastructuur ook een vernieuwende bijdrage kan leveren aan het onderzoek aan LUCL en aan het digital humanities initiatief van de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden.

Laatst Gewijzigd: 06-07-2016