Medewerkers in het nieuws

Gabrielle van den Berg ontvangt VICI-beurs

Dr. Gabrielle van den Berg heeft een prestigieuze VICI-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) voor haar project 'Turks, texts and territory: Imperial ideology and cultural production in Central Eurasia'.


ERC Grant voor drie Leidse geesteswetenschappers

De European Research Council heeft aan drie onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen een ERC Consolidator Grant toegekend. Met deze beurs van maximaal twee miljoen euro kunnen zij hun wetenschappelijk onderzoek voortzetten en uitbreiden.


Nederlanders in de Heilige Oorlog

Onder redactie van prof.mr.dr. Maurits Berger vergelijkt dit boek de Nederlandse jihadisten van nu met de communisten die in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog gingen en met de katholieken die in 1860 naar Rome trokken. Dat leidt tot interessante conclusies.


NWO Vrije Competitie subsidie voor Al-Jallad en Akkermans

Dr. Ahmad Al-Jallad en Prof.dr. Peter Akkermans hebben de NWO Vrije Competitie subsidie toegekend gekregen voor hun onderzoeksproject 'Landscapes of Survival: Pastoralist Societies, Rock Art and Literacy in Jordan's Black Desert, c. 1000 BC to 500 AD. Samen onderzoeken ze antieke nederzettingen, grafmonumenten en inscripties in de Zwarte Woestijn.


Léon Buskens mede-ontvanger NWO-beurs islam-onderzoek

Prof.dr. Léon Buskens (directeur NISIS en LUCIS) heeft samen met prof.dr. Thijl Sunier (VU) een NWO-beurs  ontvangen voor hun onderzoeksvoorstel “Making Islam Work in the Netherlands. Islamic Authority and Islamic Law in the Netherlands among Ordinary Muslims: Recent Trends and Developments.” Dit onderzoek valt binnen het NWO-themaprogramma “Religie in de moderne samenleving”.


Oude Arabische brieven werpen nieuw licht op ontstaan islam

Onderzoek van papyri zorgt voor nieuwe inzichten in de ontstaansgeschiedenis van de islam. Petra Sijpesteijns boek 'Shaping a muslim state' is gebaseerd op deze oude Arabische brieven en documenten. Haar nieuwe onderzoek in een onontgonnen Weense collectie zal meer ontdekkingen opleveren.


Arabische stadswandeling in Leiden

Hoogleraar Arabische taal en cultuur Petra Sijpesteijn wil laten zien dat de universiteit en de wetenschap vervlochten zijn met Leiden. Daarom bedacht zij een stadswandeling voor scholieren en andere liefhebbers van de band tussen het Midden-Oosten en Leiden. Start september, bekijk nu de fotoserie.


Emoties in het vroeg-islamitische Egypte

Hoe uitten mensen in het vroeg-islamitische Egypte hun vreugde en verdriet? Hoe reageerden ze als het leven tegen zat?  Wat interesseerde en stoorde hen? Khaled Mohamed Younes las het in gepubliceerde en originele papyri. Promotie op 27 augustus.    


Druk programma rond vierhonderdjarig bestaan leerstoel Arabisch

De Leidse leerstoel Arabische Talen en Culturen bestaat in 2013 vierhonderd jaar en dat moet gevierd worden. Een rijk en gevarieerd programma laat ons dit jaar kennismaken met de Arabische wereld en met de wetenschappelijke bestudering ervan. Hoogleraar Arabische Taal en Cultuur Petra Sijpesteijn spreekt op 4 februari over de geschiedenis van de studie van het Arabisch in Leiden.


Leiden Islam Blog: bloggers gezocht!

Sinds december 2012 bestaat het Leiden Islam Blog , een initiatief van LUCIS. Het Leiden Islam Blog wil inspelen op de actualiteit én steeds een verband leggen met het onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden op het gebied van de islam en moslimse samenlevingen wordt gedaan.


Nieuw thema-onderwijs verbindt studenten en docenten

Wim van Anrooij, opleiding Nederlandse taal en cultuur, en Asghar Seyed-Gohrab, Midden-Oostenstudies, zetten dit jaar een thematische selectie van het facultaire onderwijsaanbod in de schijnwerpers onder de titel 'Europa en de islam van middeleeuwen tot heden.' Ook te volgen als invulling van de vrije keuzeruimte. De kick-off was op 6 september.


Omar Khayyam als hofdichter van Poetin

Geen enkele middeleeuwse niet-Europeaan heeft zoveel invloed gehad op de westerse poëzie als de Perzische dichter, filosoof en wiskundige Omar Khayyam (1048-1131). Asghar Seyed-Gohrab, Midden-Oostenstudies, publiceerde het boek The Great Omar Khayyam, waarin de receptiegeschiedenis wordt bestudeerd van de Rubáiyát, Khayyams bekendste wapenfeit.


Nederland en Turkije, 400 jaar vrienden

Een vriendschap van 400 jaar wordt onderhouden met cadeautjes. De Universiteit Leiden geeft een boek uit voor iedereen met interesse in verhalen over de Nederlandse cultuur in Turkije en de Turkse cultuur in Nederland. De verpakking van het cadeau maakt deze uitgave ter ere van de vriendschap met Turkije extra bijzonder.