Programma Taalbeheersing van het Nederlands

Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te laten zijn? En is dit anders in de politiek dan in een discussie met vrienden? Wat levert een stilistische analyse van de troonrede op? Op dit soort vragen krijg je antwoord in de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands.

Programmainformatie

" class="getfive" title="" alt="" />

Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te laten zijn? En is dit anders in de politiek dan in een discussie met vrienden? Wat levert een stilistische analyse van de troonrede op? Op dit soort vragen krijg je antwoord in de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands.

De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek. Retorica en argumentatie, met daaronder aandacht voor tekstontwerp en persuasieonderzoek, zijn belangrijke thema’s in de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands, net als pragmatiek en stilistiek. Er zijn drie meer specifieke trajecten ontwikkeld, te weten  ‘Argumentatietheorie en retorica’, ‘Geschiedenis en retorica van het politieke debat’ en – in combinatie met Nederlandse Taalkunde – ‘De sturende kracht van taal’, waarin het onderzoek centraal staat naar hoe je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden met specifieke uitingen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen deze specialisatie.


Roosters en kalender

  • In de roosters voor de MA Neerlandistiek vind je de locaties en tijdstippen van de colleges van de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands.

  • De facultaire jaarindeling geeft een overzicht van cursusroosters, tentamenperiodes en vakantiedagen.

Studiegids: programmaoverzicht en cursusbeschrijvingen

De Studiegids bevat een overzicht van cursusinformatie voor alle opleidingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (en andere faculteiten). De informatie in de Studiegids wordt jaarlijks, in juni, geactualiseerd. Bekijk het gedeelte Taalbeheersing van het Nederlands in de Studiegids voor meer informatie.

Inschrijving, aanmelding en tentamens

Studieadvies en begeleiding

Iedere opleiding heeft een studiecoördinator. De studiecoördinator kent de opleiding volledig en kan je bijstaan bij eventuele problemen. Typische onderwerpen om te bespreken met je studiecoördinator zijn bijvoorbeeld studievoortgang en -vertraging en tentamenreglementen.

Afstudeerprocedures

MA studenten die klaar zijn om hun afstuderen aan te vragen dienen de afstudeerprocedure te volgen. Zie de website over afstuderen voor meer informatie over deze procedure, de MA-thesis en hoe je je bij Universiteit Leiden moet uitschrijven na het afstuderen.

Onderwijs- en examenregelingen en facultaire regelgeving

Alle rechten en plichten van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven in reglementen. De meest belangrijke van deze zijn hieronder getoond. Deze lijst is niet uitputtend; meer informatie over reglementen kan hier in de toekomst geplaatst worden.

  • De Onderwijs- en examenregeling beschrijft de inhoud van je opleiding en de afstudeerrichtingen binnen de opleiding.
  • Aanmelding voor colleges, werkgroepen en tentamens is verplicht: zie de uSis aanmeldingsprocedure.
  • Het Studentenstatuut informeert studenten over wat ze kunnen verwachten van de Universiteit en wat de Universiteit van hen verwacht.
  • Er is een regeling om plagiaat tegen te gaan. Deze regeling geeft advies over de wijze van citeren en brongebruik.

Zie voor meer informatie het overzicht van facultaire regelingen.

Besturen, commissies en medezeggenschap

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen worden studenten vertegenwoordigd in de volgende besturen en commissies:

Een andere commissie die relevant is voor je studie, maar waarin studenten niet vertegenwoordigd worden, is de Examencommissie.

De samenstelling van de besturen en commissies vind je op de relevante websites van de opleiding Neerlandistiek / Dutch Studies.

Contact en medewerkers Taalbeheersing van het Nederlands

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016