Nationale subsidiemogelijkheden

Neem contact op met de instituutsmanager via MAILTO als u van plan bent een onderzoeksaanvraag te schrijven. Deze kan u informatie geven over de te volgen procedure en in acht te nemen deadlines.
Leids Universiteits Fonds
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) verstrekt subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en financiert bijzondere leerstoelen, bijvoorbeeld via de Gratama Stichting, het Byvanck Fonds en subsidiëring van pilotstudies voor aanvragen.


NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert wetenschappelijk onderzoek. Zie de NWO subsidiewijzer.


KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent een aantal subsidieregelingen, waaronder Akademie Colloquia. Zie KNAW-Beurzen en Subsidies.


Laatst Gewijzigd: 22-11-2016