Personeelszaken

Personeel en Organisatie (P&O)

 • Alle informatie van de afdeling Personeel en Organisatie is te vinden op de facultaire website (o.a. informatie over arbeidsvoorwaarden, aanstellingen, salaris, ROG's en verlof en contactgegevens).

 • Het e-mailadres van personeelszaken is po-info@hum.leidenuniv.nl

 • Voor LUCAS-aangelegenheden zijn bij de afdeling P&O van het faculteitsbureau twee personen werkzaam:

  Personeelsmedewerker
  K. (Kees) Varkevisser
  Tel. 071-527 2643, kamer 2.35A
  k.varkevisser@hum.leidenuniv.nl

  Personeelsadviseur
  Drs. M.J. (Marion) Sluijs
  Tel. (0)71 527 3420, kamer 2.40 
  m.j.sluijs@hum.leidenuniv.nl


Ziek en beter melden

Wanneer u wegens ziekte niet kunt komen werken, moet u dit bij uw leidinggevende melden. Liefst voor 9.00 uur, maar in ieder geval zo snel mogelijk. 
U kunt zich ziek en beter melden bij LUCAS (lucas@hum.leidenuniv.nl of tel. 071 527 2166). De melding wordt direct doorgegeven aan de afdeling P&O en het opleidingssecretariaat van de medewerker.

Gastmedewerkers

Het aanvragen van een gastmedewerkerschap bij het LUCAS is mogelijk voor personen die voor een beperkte tijd aan het LUCAS verbonden willen zijn en geen aanstelling hebben. Dit zijn meestal bezoekende onderzoekers van elders, buitenlandse promovendi met een beurs of bijvoorbeeld medewerkers die na beëindiging van hun dienstverband nog enige tijd nodig hebben om hun werk af te ronden.

Er bestaan meerdere varianten:

 • de gastmedewerker werkt elders, en heeft alleen toegang tot Blackboard of de Universiteitsbibliotheek nodig (ULCN-account)

 • de gastmedewerker gebruikt alleen de computers in de collegezaal, en krijgt daarvoor – naast het ULCN-account – een beperkt HUM-account 

 • de gastmedewerker krijgt een werkplek met computer bij het LUCAS. Daarbij hoort – naast het ULCN-account – een volledig HUM-account waarmee toegang tot het netwerk mogelijk is. Aan deze variant zijn kosten verbonden.


Het aanvragen van een gastmedewerkerschap is alleen mogelijk op voordracht van een lid van het instituut. Die kan de aanvraag indienen bij de instituutsmanager.

Laatst Gewijzigd: 10-01-2017