Nieuwsbrieven van het LUCAS

Heb je een onderwerp voor de nieuwsbrief van het LUCAS? Neem dan contact op met Viola Stoop. Bij onderwerpen kun je denken aan: publicaties, evenementen/ congressen, optredens in de media, nominaties en prijzen, benoemingen, verworven subsidies, bijzondere activiteiten enz.

April 2015

Nieuwsbrief April

Februari 2015

Nieuwsbrief februari

December 2014

Nieuwsbrief december

November 2014

Nieuwsbrief november

Oktober 2014

Nieuwsbrief oktober

September 2014

Nieuwsbrief september

Juli / Augustus 2014

Nieuwsbrief juli / augustus

Juni 2014

Nieuwsbrief juni

Mei 2014

Nieuwsbrief mei

April 2014

Nieuwsbrief april

Maart 2014

Nieuwsbrief maart

Februari 2014

Nieuwsbrief februari

Januari 2014

Nieuwsbrief januari

December 2013

Nieuwsbrief december

November 2013

Nieuwsbrief november

Oktober 2013

Nieuwsbrief oktober

September 2013

Nieuwsbrief september

Augustus 2013

Nieuwsbrief augustus

Juli 2013

Nieuwsbrief juli

Juni 2013

Nieuwsbrief juni

Mei 2013

Nieuwsbrief mei

April 2013

Nieuwsbrief april

Maart 2013

Nieuwsbrief maart

Februari 2013

Nieuwsbrief februari

Januari 2013

Nieuwsbrief januari

December 2012

Nieuwsbrief december

November 2012

Nieuwsbrief november

Oktober 2012

Nieuwsbrief Oktober

September 2012

Nieuwsbrief september

Augustus 2012

Nieuwsbrief augustus 2012

Juli 2012

Bekijk hier de nieuwsbrief van juli.

Juni 2012

Bekijk nieuwsbrief juni 2012

Mei 2012

Nieuwsbrief mei 2012

April 2012

Bekijk de nieuwsbrief van april 2012.

Maart 2012

Bekijk hier de nieuwsbrief van maart.

Februari 2012

Bekijk de online versie van de nieuwsbrief februari 2012.

Januari 2012

Bekijk de nieuwsbrief januari 2012.

December 2010

Geachte lezers,

Het einde van het jaar kwam met zachte schreden, want gedempt door sneeuw. In december verloren we Thera Giezen, aio bij Literatuurwetenschap. Het In Memoriam door haar begeleider Otto Boele is met deze nieuwsbrief mee verzonden.

De nieuwsbrief gaat vaker verschijnen - aarzel niet alle nieuws door te geven!

De redactie,
Ernst van Alphen, wetenschappelijk directeur
Frans Willem Korsten, onderwijsdirecteur
Korrie Korevaart, instituutsmanager


1. (Vergaderdata) Raad van Advies, Instituutsraad, MT, etc.


- Raad van Advies: 20 januari, 14.00-16.00 uur (zaal 1165-002), met nieuwjaarsborrel: 16.00-18.00 uur (koffiekamer gebouw 1165, P.N. van Eyckhof 3). Op de agenda staat onder andere het concept actieplan opgesteld op basis van de resultaten van de Personeelsmonitor 2010.

- Instituutsraad: nog bekend te maken.

- Samenstelling van de Adviesraad . Per 1 januari 2011 zijn als leden van de raad gekozen: Bert van den Berg (Klassieken), Wim van Anrooij en Caroline van Eck (Middeleeuwen/Vroegmoderne Tijd), Nana Leigh en Thony Visser (Moderne Tijd). Ook in de adviesraad zitten: Han Lamers (voorzitter Promovendi-raad) en Laura ten Thije Boonkkamp (ResMa).

- Samenstelling MT. Per 1 januari 2011 neemt Ernst van Alphen afscheid als directeur van het LUICD. Kitty Zijlmans volgt hem op (waarbij Caroline van Eck hoofd van de school Kunstgeschiedenis wordt), en Frans Willem Korsten blijft onderwijsdirecteur.

- Gewijzigd reglement LUICD. Per 1 januari is het instituutsreglement enigszins gewijzigd: de naam van het instituut is nu officieel Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines / Leiden Institute for Cultural Disciplines; de taakstelling van de hoofden van de scholen is veranderd en de schoolraden komen niet meer in het reglement voor.


2. Prijzen, etc.

- Ellie Bleeker, masterstudente bij de opleiding Book and Digital Media Studies heeft voor haar afstudeerscriptie On reading in the Digital Age de scriptieprijs van de Stichting Lezen gewonnen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500. Bleeker onderzocht de aard van het lezen in een gedigitaliseerde wereld. Op basis van een grondige literatuurstudie concludeert ze dat veel waarover men zich nu zorgen maakt, mensen eeuwen geleden ook al zorgen baarde, zoals de informatie-overload en het verliezen van leestechnische vaardigheid. Nieuw aan de digitale tekst is de ontastbaarheid ervan. De jury noemt het werk van Bleeker verhelderend, doordat zij een extra stem aan het debat toevoegt, en wel door de bestaande theorieën historisch te benaderen.
- Wim van Anrooij werd gekozen en benoemd tot lid van de Académie Internationale d’Héraldique.
- De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft Kitty Zijlmans gekozen tot lid van de Afdeling Letterkunde.


3. Personeel

Drie nieuwe onderzoekers zijn aangesteld bij het EU-project (MITT) van Geert Warnar: Helga Dierckx, Joni de Mol en Yves van Damme. Maria Boletsi was aio bij Literatuurwetenschap en is nu benoemd als (tijdelijk) docent bij die opleiding. De nieuwe universitair docent Film en Fotografie is Eric de Bruyn. Max van Duijn werkt als student-assistent voor het Centrum voor Taal en Identiteit, Linda Bleijenberg is aangenomen als aio en Sigrid de Jong als postdoc bij het VIDI-project van Maarten Delbeke. Jenny Weston is inmiddels aio bij het VIDI-project van Erik Kwakkel. Bij de opleiding Engels is Sara Polak als docent-promovendus aangesteld. Daniël Bartelds, Nina Kroese, Arjan Nijk, Jan Vonk en Ineke Loots zijn tijdelijk benoemd bij GLTC (Woordenboek/Spinozapremie Ineke Sluiter).


4. Congressen, symposia, etc. 

- 24 januari: Derde ‘Lieftinck lecture in medieval manuscripts’.
- 27-28 januari: ‘Imagining Europe’. Zie: http://www.hum.leiden.edu/lucas/imagining-europe.


5. Nieuw verschenen

- Rolf H. Bremmer Jr. (ed.). Practice in learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the Early Middle Ages. Leuven: Peeters, 2010. Dl. 2.

- Florike Egmond. The world of Carolus Clusius. Natural history in the making, 1550-1610. Londen [etc.]: Pickering & Chatto, 2010. Perspectives in Economic and Social History 6.

- Jaap Goedegebuure & Oek de Jong. Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart. Amsterdam: Augustus, 2010.

- Manfred Horstmanshoff (eds). Hippocrates and medical education. Selected papers presented at the XIIth International Hippocrates Colloquium, Universiteit Leiden, 24-26 August 2005. Leiden: Brill, 2010. SAM 35.

- Isabel Hoving. Het verbond van de bliksems en De vulkaan van Wageningen. Amsterdam: Querido 2009-2010.

- Alicia C. Montoya, Sophie van Romburgh & Wim van Anrooij (eds.). Early modern medievalisms. The interplay between scholarly reflection and artistic production. Leiden/Boston: Brill, 2010. Intersections: Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture 15.

- Wido van Peursen, Ernst D. Thoutenhoofd & Adriaan van der Weel (eds.). Text comparison and digital creativity. The production of presence and meaning in digital text scholarship. Leiden & Boston: Brill, 2010. Scholarly Communication 1.

- Mineke Schipper. Never marry a women with big feet. Leiden: LUP, 2010. E-book. Zie ook de site: www.womeninproverbsworldwide.com.

- Adriaan van der Weel e.a. Virtual museum EPOP. Popular roots of European culture. CD-rom (in Engels, Frans, Italiaans en Nederlands) over de populaire wortels van de Europese cultuur. Zie www.popular-roots.eu. De cd is ook bij Adriaan van der Weel verkrijgbaar. 

- Kitty Zijlmans. Wat is kunstgeschiedenis? Hoorcollege over de geschiedenis van de kunst als moderne wetenschap. NRC academie. CD-rom.


6. Promoties

- 2 februari: Carmen Peréz González, A comparative visual analysis of nineteenth-century Iranian portrait photography and Persian painting (promotor: Kitty Zijlmans).
- 21 april: Birgitta Bexten, Was macht Hypertext mit Text? (promotor: Thony Visser).
- 3 juni: Marike van Roon, Goud, zilver en zijde (promotor: Titus Eliëns).
- 8 juni: Gé Vaartjes, Rebel en dame. Biografie van Top Naeff (promotor: Ton Anbeek).
- 9 juni: Anja Novak, Ruimte voor beleving (promotor: Kitty Zijlmans).
- 29 juni: Joko Santoso, A study of architect Cosman Citroen (1881-1935) and his works in Surabaya (promotor: Caroline van Eck, copromotor: Juliëtte Roding).
- 1 september: Maria Boletsi, Barbarism, otherwise (promotor: Ernst van Alphen – cum laude).
- 7 september: Gregor Langfeld, Die Kanonisierung moderner deutscher Kunst in New York, 1904-1957 (promotor: Kitty Zijlmans).
- 15 september: Marjolein Hageman, La réception du théâtre de Voltaire dans les Provinces-Unies au XVIIIème siècle (promotor: Paul Smith). 
- 22 september: Elena Paskaleva-Hooiveld, The architecture  of the Four-Iwan building tradition as a representation of paradise and dynastic power aspirations (promotor: Aart Mekking).
- 28 september: Bauke Hekman, De affaire De Lalande-Lestevenon (promotor: Wim van Anrooij).
- 29 september: Janet van der Meulen, In het hart van Europa. Literatuur aan het hof van Holland-Henegouwen (promotor: Frits van Oostrom).
- 27 oktober: Daniel Vieira, A  paisagem política da Nova Holanda em Frans Post: o imaginário do Brasil na cultura visual Holandesa, 1637-1669 (promotor: Luz Rodríguez).
- 24 november: Iwona Mączka, Alles Banane? Fiktionale Erinnerungen an DDR und Wende in den ersten zwanzig Jahren nach dem Mauerfall (promotor: Thony Visser).
- 1 december: Esther Paul-Jonker, Het Amsterdamse perikopenboek (promotor: Wim van Anrooij, begeleiders: Geert Warnar en Wybren Scheepsma).
- 2 december: Marc Heerink, Echoing Hylas. Metapoetics in Hellenistic and Roman poetry (promotor: Joan Booth – cum laude).
- 9 december: Jonieke van Es, Samuel Jessurun de Mesquita. De leerstelligheid versus werken in trance (promotor: Titus Eliëns).
- 21 december: Sigrid de Jong, Rediscovering architecture (promotor: Caroline van Eck).


7. Nieuw in onderzoek

- Helga Dierckx, onderzoeker bij het EU-project MITT, stelt zich voor: “Ik kom uit Antwerpen, en heb Germaanse talen met als optie Nederlands en Engels gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen, en Nederlandse letterkunde in Nijmegen. Na mijn studies heb ik een aantal jaren gewerkt als freelance corrector en leerkracht Nederlands aan anderstaligen. Daarnaast was ik in 2007 en 2008 tijdelijk medewerker aan de universiteit van Münster in het editieproject van de Middelnederlandse Legenda Aureavertaling, en transcribeerde ik het Brugse handschrift van de Legenda Aurea.
Mijn onderzoek maakt deel uit van het project Mobility of Ideas and Transmission of Texts, dat start aan vijf Europese universiteiten. In Leiden ga ik me concentreren op de overlevering van de sermoenen van de veertiende-eeuwse Duitse prediker Johannes Tauler in het Middelnederlandse taalgebied. Het uitgangspunt van het onderzoek wordt het Hildesheimse handschrift, een Nederduits handschrift uit de vijftiende eeuw, en de grootste middeleeuwse collectie preken die aan Tauler worden toegeschreven. Na een transcriptie en editie van het handschrift wil ik door vergelijking met andere preken van Tauler en andere mystici nagaan wat de plaats is van de prekenverzameling binnen de overlevering van Taulers preken in de Lage Landen. Dit is namelijk niet zo voor de hand liggend, omdat een aantal preken uit het Hildesheimse handschrift verbanden vertonen met preken uit handschriften en drukken uit het middeleeuwse Duitse taalgebied, in de buurt van Straatsburg en Bazel. Daarom zal het onderzoek ook gaan over de uitwisseling van Tauler-preken tussen de twee taalgebieden.”


8. Gasten 

The Department of Classics (GLTC) in Leiden has welcomed a ‘gastonderzoeker’ from the University of Bonn: Dr Thomas Riesenweber. Dr Riesenweber is the German winner of the 2010 Casimir-Ziegler Forschungspreis, a cooperative arrangement between the Nordrhein-Westfalen Akademie der Wissenschaften und der Künsten and the KNAW, designed to allow an outstanding post-doctoral researcher in each country to spend a year working in one of the universities of the neighbouring country. Dr Riesenweber was nominated for the prize by Prof. Dr. Otto Zwierlein (Bonn) and published his PhD dissertation, Uneigentliches Sprechen und Bildermischung in den Elegien des Properz, in 2007. His field of special expertise is textual editing and commentary. During his period in Leiden he will be working on a new edition, with critical commentary, of the Commenta in Ciceronis Rhetoricam by the fourth-century AD writer on grammar, rhetoric and philosophy, Marius Victorinus.


9. Nieuwe projecten 

- NWO-Vidi: Erik Kwakkel, Turning over a new leaf. Manuscript innovation in the twelfth century-Renaissance (2010-2015).

- NWO-Duurzaam: Sara Polak, The first modern media president: Franklin D. Roosevelt’s image in public history since 1997 (2010-2015).

- NWO-Internationalisering: Frans Willem Korsten, Precarity and post-autonomia. The global heritage (2010-2013).

- NWO-Internationalisering: Daniela Merolla, Multimedia research and documentation of African oral genres. Connecting diasporas and local audiences (2010-2013).

- NWO-Veni: Sjeng Scheijen, The intimate voice of the Russian Avant-garde. Adapting the aesthetic self and the rise of Socialist Realism (2011-2014).

- NWO-Veni: Nadine Akkerman, Female spies or ‘she-Intelligencers’. Towards a gendered history of seventeenth-century espionage (2011-2015).

- NWO-Veni: Susanna de Beer, Visions of Rome. Strategic appropriation of the Roman heritage in humanist Latin poetry.

10. Ander nieuws: NWO, LUF, etc. 

- 1 maart: Internationalisering geesteswetenschappen (NWO).
- 31 maart: Promotiebeurs voor leraren en Vici-vooraanmelding (NWO)

- De facultaire commissie Tweede geldstroom vergadert eind februari en half april om Vici-aanvragen te becommentariëren. Voorstellen voor andere subsidierondes zijn ook welkom. Deadlines voor inlevering: 21 februari en 7 maart 2011. Voor LUICD-hulp: Korrie Korevaart, tst. 3084.

 

Maart 2010

Geachte lezers,
Het tweede semester is alweer volop bezig, en de lente betekent vast een nieuw geluid – doe alsnog een voorstel voor een paper voor het eerste LUICD-congres op 27 en 28 mei en mail ons uw nieuws voor de volgende nieuwsbrief!


De redactie,

Ernst van Alphen, wetenschappelijk directeur
Caroline van Eck, onderwijsdirecteur
Korrie Korevaart, instituutsmanager


1. Vergaderdata Raad van Advies en Instituutsraad

- Raad van Advies: 30 maart, 13.15-15.00 uur (Van Eyckhof 2-001)
- Instituutsraad: 20 mei, 15.15-17.00 uur (Lipsius-148), borrel na.

- Samenstelling Raad van Advies
Per 1 maart jl. bestaat de Raad uit: Kitty Zijlmans (vz.), Bert van den Berg, Otto Boele, Han Lamers, Luz Rodríguez, Paul Smith, Geert Warnar en Rob Zwijnenberg.

- Visiedocument: op verzoek van het faculteitsbestuur schreef het LUICD een notitie over missie, doelstellingen en identiteit van het instituut. De adviesraad en de instituutsraad becommentarieerden het concept, waarna de definitieve tekst op 19 februari jl. door de adviesraad en het managementteam besproken werd met een welwillend faculteitsbestuur. Het resultaat is een tekst die duidelijk uitlegt wat het LUICD is, wat het doet en wat het wil. De Engelse vertaling verschijnt eind april op de website, terwijl de Nederlandse tekst binnenkort ook als brochure beschikbaar is, met name voor extern gebruik. N.B. Mail s.v.p. Lenie Witkam voor reservering van een of meer exemplaren!

- MT: Ernst van Alphen is afwezig van 4 april tot 4 mei (onderzoeksverblijf Rockefeller Center in Bellagio). Voor dringende zaken s.v.p. contact opnemen met Korrie Korevaart.


2. Masternieuws: de nieuwe onderzoeksmaster Art & Literature

In februari is de nieuwe onderzoeksmaster Art & Literature van start gegaan. Het opleidingsbestuur bestaat uit Kitty Zijlmans (voorzitter), Ernst van Alphen en een student (vacature); de samenstelling van de bijbehorende commissies (met studiecoördinator Berry Dongelmans steeds q.q.), is per 1 februari jl.:
- toelatingscommissie: Joke Kardux, Jan Frans van Dijkhuizen, Kitty Zijlmans
- examencommissie: Olga van Marion, Isabel Hoving, Marika Keblusek
- opleidingscommissie: Juliëtte Roding, Nanne Timmer, Joëlle Bosscher, vacature (student).


3. Personeel

Inmiddels is er een aantal nieuwe NWO-projecten begonnen. Het instituut verwelkomt Marrigje Rikken als kersverse aio (zie hieronder), terwijl er op dit moment vacatures bestaan voor een universitair docent Film en Fotografie, een postdoc en aio bij het VIDI-project van Maarten Delbeke en een aio bij het VIDI-project van Erik Kwakkel. Zie: http://www.vacatures.leidenuniv.nl.


4. Prijzen, etc.

 • Tijdens de 87ste dies ontvingen drie wetenschappers een Leids eredoctoraat, onder wie de Engelse schrijfster A.S. Byatt, die talloze romans en verhalen schreef. Erepromotor was Richard Todd. Zie o.a.: http://www.evenementen.leidenuniv.nl/lustrum

 • Op 1 maart jl. hield Rolf Bremmer in Manchester de ‘Toller Lecture 2010’. Deze jaarlijkse lezing is in 1987 ingesteld door het Centre of Anglo-Saxon Studies van de Universiteit van Manchester ter nagedachtenis van Thomas Northcote Toller (1844-1930), hoogleraar Engels in Manchester van 1880-1903. De titel van Bremmers lezing was ‘Looking back at anger: wrath in Anglo-Saxon England’.


5. Congressen, symposia, etc.

 • 27-28 mei: eerste LUICD-congres ‘On the Verge of History’ Zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/lucas

 • 2-3 september: ‘Kunsten versus Sciences = Emotie versus Ratio?’ LUICD-symposium in het kader van het 87e lustrum van de Leidse universiteit.

6. Nieuw verschenen

 • Rita Copeland & Ineke Sluiter (eds.). Medieval grammar and rhetoric. Language arts and literary theory, AD 300-147 5. Oxford: OUP, 2009.

 • Elizabeth den Hartog & Hanno Wijsman (red.). Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode, uitgegeven als Jaarboek 2009, een publicatie van de Kastelenstichting Holland en Zeeland, met bijdragen van o.a. Antheun Janse, Thijs Porck, Taco Hermans en Dirk Schoenaers. Zie: htpp://www.kastelenhollandzeeland.nl/hoeken.htm.

 • Isabel Hoving. Het verbond van de bliksems. Amsterdam: Querido, 2009.
  - Mineke Schipper, In het begin was er niemand. Hoe het komt dat er mensen zijn. Amsterdam: Bert Bakker, 2010.

 • Peter Verstraten. Film Narratology. Toronto: University of Toronto Press, 2009.7. Nieuw in onderzoek

Aio Marrigje Rikken stelt zich voor: “Ik ben opgegroeid in Veenendaal en ging in 2001 Kunstgeschiedenis studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 heb ik de researchmaster voltooid met een onderzoek naar Noord-Nederlandse wereldlijke liedboekillustraties en hun relatie met embleemprenten. Daarna heb ik twee jaar als juniorconservator zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderijen in het Rijksmuseum gewerkt, waar ik een tentoonstelling heb gemaakt en een boekje heb geschreven over de zeventiende-eeuwse vogelschilder Melchior d´Hondecoeter.
Mijn promotieonderzoek maakt deel uit van het NWO-project Cultural Representations of Living Nature: Dynamics of Intermedial Recording in Text and Image, ca. 1550-1670. Mijn onderzoek richt zich op de manier waarop de spanning tussen een emblematisch en natuurwetenschappelijk wereldbeeld tot uiting komt in de kunst in die jaren. Als casestudies ga ik de diervoorstellingen van drie kunstenaars onderzoeken: Joris Hoefnagel, Jan Brueghel de Oude en Jan van Kessel. Zij imiteerden niet alleen elkaars werk, maar wedijverden ook met de gedrukte wetenschappelijke natuurobservatie. Het mooie van dit project voor mij is dat een aantal losse aspecten waar ik me tot nu mee heb beziggehouden, hierin samenkomt: bij de ontwikkeling van natuurwetenschappelijk accurate diervoorstellingen in de kunst speelt de relatie tussen schilderkunst en boekillustraties een grote rol.”

Dit NWO-project (Culturele Dynamiek), waaraan ook postdoc Florike Egmond werkt, wordt begeleid door Paul Smith (promotor).


8. Promoties

 • 25 november 2009: Lydeke van Beek, Leken trekken Gods woord (promotor: Paul Hoftijzer)

 • 10 februari 2010: Anke Coumans, Als een beeld ‘ik’ zegt…’ (promotor: Kitty Zijlmans)

 • 11 februari: Hugo Koning, The Other Poet (promotor: Ineke Sluiter)

 • 17 maart: Marjan Unger-de Boer, Sieraad in context (promotores: Titus Eliëns en Willemijn Fock

 • 18 maart: Liesbeth Zuidema, Verbeelding en ontbeelding (promotores: Reindert Falkenburg en Wim Blokmans)

 • 15 april: Marije Duijker, The Worship of Bhima (promotor: Aart Mekking).9. Ander nieuws: NWO, LUF, etc.

 • De sluitingsdatum voor het indienen Vici-aanvragen is 1 april 2010, evenals voor Rubicon-aanvragen. Zie www.nwo.nl.

 • Prijsvraag 2009 Teylers tweede genootschap te Haarlem, waarvoor gevraagd: een oorspronkelijke studie over Middelnederlandse spreuken of spreukencollecties, waarin het grote belang voor de cultuurgeschiedenis van de studie van deze tekstsoort wordt gedemonstreerd. De sluitingsdatum is 1 januari 2012. Informatie: Korrie Korevaart.

 • Het LUF kent alleen nog garantiesubsidies voor congresreizen aan promovendi (eenmaal gedurende hun aanstelling) toe, en niet meer aan andere medewerkers. Zie: www.luf.nl

 • Tot 30 april kunnen er voorstellen voor samenwerkingsovereenkomsten met Braziliaanse universiteiten gedaan worden: Nuffic en Capes vragen om voorstellen voor onderzoeksprojecten en ook met name voor uitwisseling van promovendi.

November 2009

Geachte lezers,
In september verscheen de tweede nieuwsbrief van Pallas ICD, van het LUICD (Leiden University Institute for Cultural Disciplines), zoals het instituut nu officieel heet. De verschijningsfrequentie is onregelmatig – ook omdat het onze bedoeling is meteen iets te kunnen melden over acute zaken binnen het instituut: zie hieronder het nieuws over Veni’s en masters. Nog steeds: is er nieuws, dan graag een mailtje aan Korrie!

De redactie,
Ernst van Alphen, wetenschappelijk directeur
Caroline van Eck, onderwijsdirecteur
Korrie Korevaart, instituutsmanager

1. Vergaderdata Raad van Advies en Instituutsraad

- Raad van Advies: 30 november, 15.15-17.00 uur
- Instituutsraad: 3 december, 15.15-17.00 uur, borrel na


2. Masternieuws: ontwikkelingen rond de onderzoeksmaster(s)

In het voorjaar van 2009 moesten de heraccreditatiedossiers voor de onderzoeksmaster Art History en de onderzoeksmaster Literature voorbereid worden. Min of meer op hetzelfde moment stelde het College van Bestuur voor de twee onderzoeksmasters te integreren – vanwege het feit dat men het aantal masteropleidingen wil reduceren en omdat de instroom in beide masters tot nu te laag was. Tegelijkertijd wilde men het onderdeel op het gebied van Grieks en Latijn uit de onderzoeksmaster Literature overhevelen naar de nieuwe onderzoeksmaster Ancient Civilizations. Dit hele proces van integratie, overheveling en heraccreditatie is op dit moment nog niet afgerond, terwijl nu al wel het programma voor de geïntegreerde onderzoeksmaster voor 2010-2011 opgesteld moet worden.

Tussen de onderwijsprogramma's van de twee afzonderlijke masters bestond echter al een intensieve samenwerking, een aantal colleges werd al gedeeld. Daarom is de integratie van de twee onderzoeks-masters voor een groot deel een cosmetische operatie. Wat er echter verandert, is dat er nu niet alleen in het tweede semester een interdisciplinair college per cluster wordt aangeboden, maar ook een in het eerste. Daarnaast wordt er in het derde en vierde semester een nieuw thesisseminar georganiseerd. Het nu voorgestelde onderwijsprogramma van de geïntegreerde master ziet er als volgt uit:


Semester 1:

-  Approaches to Literature
 Respectively                                                                 10 ec
-  Practices & Debates in Art History     

1 Elective from the period of specialization:

* Interdisc. course Early Modern studies
* Interdisc. course Modern/Contemp. studies
* Interculturality                                                             10 ec

- 1 elective MA course from discipline of specialization       10 ec

Semester 2:

-  Methodological Concepts in Art and Literature                10 ec

1 Elective from period of specialization:
  * Interdisc. course Early Modern studies
  * Interdisc. course Modern/Contemp. studies
  * Interculturality                                                          10 ec

 -  1 elective MA course from discipline of specialization     10 ec

Semester 3:

-  Colloquium                                                                   5 ec
-  Thesis seminar                                                              5 ec

1 Elective from period of specialization:
  * Interdisc. course Early Modern studies
  * Interdisc. course Modern/Contemp. studies
  * Interculturality                                                           10 ec

 - 1 elective MA course from discipline of specialization       10 ec

Or:

S
pecial study abroad program/internship                           20 ec

Semester 4:

Continuation thesis seminar                                               5 ec   
Thesis                                                                            25 ec

_______________________________________________________________

The core curriculum the Research Master in Art and Literature consists of:

- the electives from the period of specialization in semester 1 and 2                   20 ec
- the theoretical/methodological course in semester 2                                       10 ec
  (Methodological Concepts in Art and Literature)
- colloquium                                                                                                   5 ec
- thesis seminar (2 x 5 ects)                                                                           10 ec

Total                                                                                                            45 ec


New joint courses are (20-30 ects):

- the elective from the period of specialization in semester 1                             10 ec
- thesis seminar (2 x 5 ects)                                                                           10 ec

+ for students who do not go abroad
- the elective from the period of specialization in semester 1                             10 ec

Zo gauw het accreditatie/integratie dossier door de KNAW wordt goedgekeurd zullen wij u dit laten weten.


3
. Nieuwe kopieerpasjes

De nieuwe Safecom-kopieerpasjes zijn op 26 oktober uitgereikt aan de instituutsleden. Ook voor een aantal gastmedewerkers is een pasje aangevraagd. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de instituutsmanager.
Met de oude Xafaxkaartjes kan op bepaalde plaatsen nog worden gekopieerd: Lipsiusgebouw (Copy- en Printshop, 1ste etage, Talencentrum), Van Wijkplaats 3 (beg. gr.), M. de Vrieshof 1 (beg. gr.), Huizingagebouw (beg. gr.), Arsenaal (beg. gr. en 1ste etage, bibliotheek).

De netwerkprinters blijven naar verwachting tot april 2010 te gebruiken. Daarna is het alleen nog mogelijk om via de voormalige kopieerapparaten (de huidige 'multifunctionals') een document te printen.

Mocht u hulp nodig hebben met het activeren van het pasje, dan kunt u langskomen bij het LUICD-secretariaat. Als u uw oude Xafaxkaartje niet meer nodig denkt te hebben, wilt u dit dan inleveren bij het secretariaat? N.B. De kopieerapparaten in de UB blijven in de toekomst alleen werken via de Xafax-kaartjes; de Safecom-pasjes zijn daar niet te gebruiken!


4. Prijzen, etc.

- Nadine Akkerman heeft voor haar (Amsterdamse) dissertatie (2008, cum laude) een van de vijf studieprijzen van de Stichting Praemium Erasmianum gekregen. 
- Mark Heerink heeft een postdoc-stipendium van de Niels Stensen Stichting ontvangen: hij gaat aan de universiteit van Cambridge een jaar onderzoek doen naar de geschiedenis van de poëtische zelfbespiegeling in de Oudheid.

- NWO heeft aan Christoph Pieper en Casper de Jonge een Veni-subsidie toegekend! Binnen het NWO-programma Culturele dynamiek is de aanvraag van Paul Smith en Florike van Egmond gehonoreerd.

5. Congressen, symposia, etc.

- Buitenpromovendus Gé Vaartjes houdt de Siegenbeeklezing 2009.


6. Nieuw verschenen

- Jaap Goedegebuure (red.). Een klievende roman: over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Amsterdam: Augustus, 2009.
- Rolf H. Bremmer jr. Van Ambt tot Zonde. Een greep uit onze christelijke woordenschat. Heerenveen: Jongbloed, 2009.


7. Nieuw in onderzoek

- Aio Elisa Goudriaan stelt zich voor: “Ik ben opgegroeid in Leiden en ben in 2001 voor mijn studie naar Groningen vertrokken. Daar heb ik met veel plezier eerst Italiaans en daarna Kunstgeschiedenis gestudeerd. Die combinatie beviel mij uitstekend: mijn beheersing van het Italiaans taal helpt mij nu enorm bij mijn kunsthistorisch onderzoek. Italiaanse artikelen en zeventiende-eeuwse archiefdocu-menten kan ik moeiteloos lezen, en het is ook makkelijk zo om contact te zoeken met markiezen en graven in het hedendaagse Florence. Die heb ik nodig, omdat ik archiefonderzoek doe in de door hen beheerde familie-archieven. Mijn onderzoek spitst zich toe op de cultuurbemiddelingsactiviteiten van Florentijnse patriciërs in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dankzij de bemiddeling van patri-ciërs konden talentvolle jonge kunstenaars bijvoorbeeld reizen naar andere steden om in de leer te gaan bij gevestigde kunstenaars of om te gaan werken in opdracht van hoge machthebbers zoals hertogen of kardinalen. De patriciërnetwerken overlapten deels met die van de regerende Medici-familie, maar stonden er ook voor een belangrijk deel los van. Ze strekten zich uit tot Rome, Praag, Wenen en andere Europese steden, waar de patriciërs geweest waren voor hun diplomatieke missies. De patriciërs waren onderling verenigd in culturele academies en voerden ook hun eigen mecenaat (o.a. de bouw en decoratie van paleizen, villa’s, kapellen en de organisatie van theateropvoeringen). Ze brachten veel culturele vernieuwingen naar Florence en inspireerden met hun kleinschalige experimenten de Medici-groothertogen om deze experimenten later door te voeren op grotere hoofse schaal.”

Dit project wordt begeleid door Gert Jan van der Sman (1e promotor), Henk van Veen (2e promotor, RUG) en Marika Keblusek (copromotor).


8. Promoties

- 8 oktober: Asta Bal č i ū naite: The drama of affluence in Joyce Carol Oates’s recent novels (promotor: Theo D’haen).
- 21 oktober: Louis Verheij: Where of is mad al mankynde (promotor: Rolf Bremmer).


9. Ander nieuws

- De deadline voor het aanvragen van subsidies bij het LUF is 18 december 2009 wat betreft: aanvragen voor de fondsen van de Gratama Stichting, de LUF Pilot Study en het Byvanck Fonds.
Lees meer.

September 2009

Geachte lezers,

In april verscheen het eerste nummer van de nieuwsbrief van Pallas ICD. Dank voor de positieve reacties – en ook voor de nieuwssuggesties! Nu, na de zomer, weer fris verder. De bedoeling is om deze nieuwsbrief nauw aan de site van het instituut te koppelen, in idem kleurenuitvoering. Tot op dat moment gaat het nog even in zwart-wit. En weer: is er nieuws, dan graag een mailtje aan Korrie.

De redactie,
Ernst van Alphen, wetenschappelijk directeur
Caroline van Eck, onderwijsdirecteur
Korrie Korevaart, instituutsmanager

1. Vergaderdata Raad van Advies en Instituutsraad

- Raad van Advies: 15 oktober, 11.15-13.00 uur
- Instituutsraad: nog af te spreken.

2. Samenstelling Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat sinds 1 september jl. uit: Wim van Anrooij, Joris van Gastel, Jaap Goede-gebuure, Karl Enenkel (die Ineke Sluiter vervangt tijdens haar sabbatical), Luz Rodríguez, Paul Smith (die Paul Hoftijzer opvolgt), Kitty Zijlmans en Rob Zwijnenberg.


3. Nieuwe aio’s

De aio-ronde van dit voorjaar heeft twee nieuwe aio’s opgeleverd: Thera Giezen en Elisa Goudriaan.
Naast Anna Grasskamp, die zich al eerder voorstelde, zijn intussen ook Stefan van der Lecq en Anna Dlabačová (Mozaiëksubsidie) aan hun promotieonderzoek begonnen. 


4.
Trainingen (voor promovendi)

- De website van HRM-Opleidingen is vernieuwd. Er zijn met name nuttige trainingen voor promo-vendi, rond: time management, onderzoek en financiering, subsidievoorstellen schrijven, effectieve communicatie, loopbaanoriëntatie, etc. Lees meer.


5. Prijzen, etc.

- Aio Itandehui Jansen heeft voor haar film ‘Dios no estaba ahi’, geschreven met Armando Bautista, subsidie gekregen van IMCINE, het Mexicaanse Filminstituut. De film was een van de 38 geselec-teerde projecten uit 217 aanvragen.


6. Congressen, symposia, etc.

- Feestelijke presentatie van De boeken van Velthem, 25 september, 16.00 uur (Universiteits-bibliotheek): gastspreker Frits van Oostrom ontvangt het eerste exemplaar van De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering, onder redactie van Bart Besamusca, Remco Sleiderink en Geert Warnar. Ieder is van harte welkom!


7. Nieuw verschenen

- C. Birdsall, M. Boletsi, I. Sapir & P. Verstraete (eds.). Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities . Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009.
- Achttiende Bert van Selm-lezing, op 1 september 2009 gehouden door Ewout Sanders en uitge-geven door de Stichting Neerlandistiek Leiden: Hoe bouw ik zelf een digitale bibliotheek? Nog steeds te koop voor euro 11,50. Lees meer.


8. Nieuw in onderzoek

- Aio Thera Giezen stelt zich voor: “In Leiden heb ik Literatuurwetenschap en Slavische talen en culturen gestudeerd. Beide studierichtingen combineer ik in mijn promotieonderzoek ‘When signs start drifting. Prose satire and identity in eighteenth-century westernising Russia (1769-1805)’. In mijn onderzoek richt ik me op Russisch achttiende-eeuws prozasatire en dan vooral op de vraag hoe schrijvers van satirische prozateksten proberen een eigen Russische identiteit te formuleren.
Halverwege de achttiende eeuw begon een deel van de geletterde bovenlaag van de Russische maatschappij met kritischer ogen te kijken naar de massale cultuurimport vanuit West-Europa, die rond 1700 van start was gegaan. Veel mensen vroegen zich af: Moest een Rus daadwerkelijk een Fransman zijn om een echte Rus te zijn? Deze vraag werd onder andere gesteld in satirische tijdschriften, die overigens ook zelf uit het Westen waren geïmporteerd. Teksten in deze tijdschriften schetsen een op drift geslagen maatschappij met mannen die onder het mom van verfijnde Westerse beschaving hun mannelijkheid opgeven, en met overspelige salondames die onbegrijpelijke, half-Franse, half-Russische taal uitslaan. Ik duik in deze chaotische satirische wereld om te onderzoeken hoe ideeën over de geografische ligging van Rusland, taal en gender worden ingezet om voor Rus-land een volstrekt eigen plaats te creëren in relatie tot andere Europese landen.”

Dit project wordt begeleid door Ernst van Alphen (promotor) en Otto Boele (copromotor).


9. Promoties

-  6 mei: Eric Roose: The architectural representation of islam (promotor: Aart Mekking o.a.).
- 25 juni: Sophie Oosterwijk: Fro Paris to Inglond? (promotoren: Rolf Bremmer en Richard Todd).
- 29 juni: Adriaan in ’t Groen: De Wende en Humboldts erfenis: de utopie voorbij (promotor: Thony Visser o.a.). Lees meer.


10. Ander nieuws

- Jeroen Mettes, destijds aio bij Literatuurwetenschap, benam zich op 21 september 2006 het leven. Drie jaar later publiceert Daniël Rovers in De Witte Raaf een uitvoerig artikel over deze intrigerende poëzieblogger, in het bijzonder over zijn nagelaten, ongepubliceerde prozagedicht ‘N30’. Lees ‘De imbeciele bevestiging. Over Jeroen Mettes (1978-2006)’, in: De Witte Raaf, 140, juli-augustus 2009, pp. 10-11.
- Nicolas Robin is vanaf 1 september werkzaam bij Pallas – ICD als visiting professor, vanwege de Clusius Stichting. Gedurende minstens drie jaar doet hij onderzoek in Leiden en ook zal hij een bij-drage aan het MA-programma van de opleiding Kunstgeschiedenis leveren.

April 2009

Geachte lezers,
Een paar weken geleden hebben we de komst van een nieuwsbrief voor de leden van Pallas ICD aangekondigd. Doel? Iedereen op de hoogte houden van de meer en minder interessante gebeurtenissen binnen het instituut. Kort en zakelijk, zodat er voor schrijvers en lezers niet veel tijd in gaat zitten – want er zijn al zoveel nieuwsbrieven… Wat het overigens precies gaat worden, hangt ook van jullie af. Want geen nieuws zonder nieuwsleveranciers!
Vooralsnog is deze nieuwsbrief een interne zaak. Voorstelbaar is echter dat we er ook ooit extern iets mee zullen doen, want het is vanzelfsprekend van belang dat zoveel mogelijk mensen weten wat er in Pallas ICD omgaat.

De redactie,
Ernst van Alphen, wetenschappelijk directeur
Caroline van Eck, onderwijsdirecteur
Korrie Korevaart, instituutsmanager


1. Vergaderdata Raad van Advies en Instituutsraad

- Raad van Advies: 27 mei, 11.00-13.00 uur
- Instituutsraad: 4 juni, 15.00-17.00 uur N.B. Gewijzigde datum, in plaats van 7 mei a.s.


2. Samenstelling Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat op dit moment uit: Wim van Anrooij, Joris van Gastel, Jaap Goedege-buure, Ineke Sluiter, Kitty Zijlmans en Rob Zwijnenberg. Pallas ICD heeft het faculteitsbestuur onlangs voorgesteld de Raad van Advies uit te breiden met twee leden, namelijk voor elk van de twee grotere clusters een lid extra. De nieuwe leden zijn: Paul Hoftijzer en Luz Rodriguez.


3. Instituutsreglement

Het reglement van het instituut is afgelopen januari besproken in de faculteitsraad, maar de definitieve versie is nog steeds niet beschikbaar.


4. Aio-plaatsen

De sollicitatiecommissie bespreekt op dit moment de binnengekomen brieven voor de vacatures van twee aio-plaatsen. De commissie bestaat uit: Marika Keblusek (voorzitter), Jan Frans van Dijkhuizen, Adriaan Rademaker, Annelies Schulte Nordholt en Nanne Timmer.


5. Prijzen

- Han Lamers wint scriptieprijs
Han Lamers, alumnus van de opleiding Griekse en Latijnse Talen en Culturen en tegenwoordig promovendus bij de opleiding, heeft de Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009 gewonnen. .

- Anna Dlabacová ontvangt Van Goens-prijs 2009
Anna Dlabacová heeft de Rijklof Michael van Goensprijs gekregen voor het artikel ‘Drukken en publieksgroepen. Productie en receptie van gedrukte Middelnederlandse meditatieve Levens van Jezus (ca. 1479-1540)’, dat werd gepubliceerd in Ons Geestelijk Erf, jaargang 79, afl. 4). 


6. Congressen, symposia, etc .

- Tiende Annie M.G. Schmidtlezing, 13 mei 2009, 20.00 uur (Lokhorstkerk):
Sjoerd Kuyper spreekt over ‘ Over het nieuwe uitgeven en mijn oude schrijversneus’. .

- Lezingenreeks Grenzkonflikte der Demokratie. Diagnoses uit de Duitse cultuurwetenschappen, 14 mei, 20.00 uur (Campus Den Haag): prof. dr. Christina von Braun, ‘Frauenkörper – Der Westen und der Islam’. Inleiding en gesprek: prof. dr. Anthonya Visser.  

- Conference Truth and Method, Fifty Years After: Gadamer’s Influence on the Humanities, 26-28 August 2010 ( Leiden): 
Almost fifty years ago, Hans Georg Gadamer’s Truth and method (1960) appeared. Among philosophers and theologians, this classic study of interpretation has enjoyed a spectacular reception history. 


7. Nieuw verschenen

- J.F. van Dijkhuizen & R. Todd (eds.), The Reformation Unsettled: British Literature and the Question of Religious Identity, 1560-1660. Turnhout: Brepols, 2008.
- L. Minnaard, New Germans, new Dutch. Literary Interventions. Amsterdam: AUP, 2009. .
- K. Murphy & R. Todd (eds.), "A man very well studyed": New Contexts for Thomas Browne. Leiden: Brill, 2008.
- A. Schulte Nordholt (éd.), Témoignages de l’après-Auschwitz dans la littérature juive-française d’aujourd’hui. Enfants de survivants et survivants-enfants. Amsterdam/New York: Rodopi, 2009.


8. Nieuw in onderzoek

- Anna Grasskamp stelt zich voor: "Ik heb in Leiden het MPhil-programma Art History from a Comparative Perspective afgesloten met een vergelijkende studie van moderne Japanse en Chinese houtsneden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Voordat ik naar Nederland kwam, heb ik in Oostenrijk Europese en Oosterse kunstgeschiedenis gestudeerd. Aan de Universiteit Wenen heb ik ook een BA Sinologie gedaan. Een onderdeel van mijn undergraduate studies was een jaar in China, waar ik les heb gevolgd aan de Beijing Film Academy. De Hulsewé-Wazniewski Stichting (HWS) ter bevordering van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden op het gebied van archeologie, kunst en materiële cultuur van China maakt het mij nu financieel mogelijk een promotieonderzoek te doen, dat mijn twee interesses – kunstgeschiedenis en de talen en culturen van China – bij elkaar brengt. Mijn project heeft de titel Cultivated Curiosities: A Comparative Study of Chinese Artifacts in European Kunst- und Wunderkammern and European Curiosities in Elite Chinese Collections. Daarbij onderzoek ik de verzamelpraktijken binnen Chinese en Europese sociale elites in de vroegmoderne periode, zoals bijvoorbeeld de rariteitenkabinetten van prinsen en handelaren. Hierbij richt ik mij speciaal op de rol van niet-Aziatische objecten in Chinese verzamelingen, en omgekeerd op Chinese kunst en kunstnijverheid als bestanddeel van Europese collecties. Hoe zijn deze ‘exotica’ in de verzamelingen en kennissystemen van een andere cultuur verplaatst? Welke transfers van interculturele informatie staan er in directe aanraking met deze objecten, zoals esthetische, technologische en sociale inzichten over het ‘Vreemde’?"
Dit interdisciplinaire project wordt begeleid door Mark Meadow (promotor), Oliver Moore (copromotor, LIAS) en Kitty Zijlmans.


9. Ander nieuws

- Paul Rutten, part time hoogleraar Digitale Media Studies, is onlangs benoemd tot inhoudelijk secretaris van de Tijdelijke Commissie Innovatie in de Pers, in de wandeling de Commissie Brinkman genoemd. Rutten is gevraagd door het Ministerie OC&W. De commissie adviseert minister Plasterk over de manier waarop de overheid innovatie in de dagbladsector, de opiniepers en de nieuwsbladensector zou kunnen bevorderen. De minister reserveerde hiervoor een bedrag van acht miljoen euro, afkomstig uit de STER-opbrengsten. Ook wordt van de commissie een langetermijnvisie op het nieuws- en opinieklimaat in Nederland verwacht, in het bijzonder voor wat de rol van de pers daarin zal zijn. Naar verwachting rapporteert de commissie in mei.

Laatst Gewijzigd: 01-04-2015