Keuzevakken Italiaanse taal en cultuur 2015-2016

Weinig culturen hebben de afgelopen eeuwen zo sterk tot de verbeelding gesproken als de Italiaanse.
Werd in de 17e en 18e eeuw de Grand Tour (een educatieve reis naar Italië van Engelse, Franse en ook Nederlandse jongemannen uit de betere kringen) als een must gezien, ook vandaag de dag is Italië voor velen een onbetwist cultureel referentiepunt.
De grote geografische, linguïstische en literaire verscheidenheid maken de Italiaanse cultuur zeer de moeite waard om te leren kennen en inzicht in te verkrijgen.

Het grondgebied van Italië vormt, met Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving. Rome was eens het centrum van het uitgestrekte Romeinse rijk, dat bijna heel Europa omvatte. De Romeinse cultuur liet overal sporen na. Ook daarna nam Italië in cultureel opzicht vaak een toonaangevende positie in. Belangrijke cultuurhistorische fenomenen als de Renaissance en het Humanisme begonnen hun opmars door Europa en de rest van de wereld vanuit Italië.
Het land is nog steeds toonaangevend in design, kunst, film, muziek en sport. Italië behoort verder tot de invloedrijkste landen van de Europese Unie en tot de belangrijkste economische mogendheden van de wereld. Als je vakken Italiaans in Leiden volgt, ontdek je waarom dit land zoveel eeuwen een voorbeeldrol heeft vervuld en dat nog altijd doet.

Het voltooien van het keuzevakken Italiaans geeft je een aantal vervolgmogelijkheden. Zo kun je desgewenst doorstromen naar Italiaans als hoofdvak.


Instroomniveau

De taalvaardigheidsvakken zijn bestemd voor beginners, de voor de andere keuzevakken is enig kennis van het Italiaans wenselijk.

Omvang

M.i.v. 2011-2012 heeft het keuzepakket een individueel karakter gekregen. Het kan bestaan uit een enkel vak of uit een aantal vakken Italiaans, dit binnen de 30 EC die elke bachelorstudent aan de vrije keuzeruimte besteedt. Een samenhangend pakket Italiaans bestaat in de regel uit minimaal 15, max. 30 EC. Let op: de samenstelling van je keuzeruimte moet wel goedgekeurd worden door de examencommissie van je hoofdvak!

Zie de studiegids voor het volledige keuzevakaanbod van Italiaanse taal en cultuur.

Laatst Gewijzigd: 01-12-2015