Forum Antiquum 24 november: Straddling Borderlines: Divine Associations in Funerary Commemoration

Op donderdag 24 november zal professor Barbara Borg (Exeter College) een lezing geven over goddelijke associaties in Romeinse grafcultuur. Zij kijkt daarbij specifiek naar tempelgraven en “vergoddelijkte” portretten.

De spreker

Barbara Borg is sinds 2004 professor Klassieke Archeologie aan de universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk.  In 1990 behaalde ze haar doctoraat in Göttingen en daarna is ze lange tijd in Heidelberg werkzaam geweest.  Na publicaties over onder andere mummieportretten en vroege Griekse kunst  concentreert ze zich nu op de Romeinse keizertijd,  in het bijzonder de periode van de Tweede Sofistiek. Bij haar studie van grafcultuur richt ze zich op de ideologische waarde en de visuele, “retorische” elementen op tombes en in portretten. In 2013 verscheen Crisis and ambition: tombs and burial customs in third-century CE Rome (Oxford University Press) en in 2015 Blackwell’s Companion to Roman Art, waarvan ze de redacteur was; in voorbereiding is een boek over Romeinse tombes (voorlopig getiteld: The art of commemoration in second-century CE Rome).


Tijd en plaats

De lezing vindt plaats in de Heinsius-zaal, tegenover de Vossius-zaal, in de Universiteitsbibliotheek (tweede verdieping, zuidhal). Aanvang om 16:00 (klokke!). Iedereen met interesse in het onderwerp is van harte welkom. Napraten kan tijdens een borrel in Het Pakhuis.

Abstract (Engels)

This lecture contributes to a longstanding and controversial debate by looking at temple tombs and portraits in divine costume, the two strongest divine associations we find in Roman funerary culture. It aims to disentangle various aspects of divine associations such as metaphorical (verbal or visual) panegyric, a hierarchy of honours, different degrees and kinds of divinity, immortality, and belief in an afterlife. I take issue with some prevailing views in classical archaeology: that divine associations are primarily a matter for the freedmen class; that temple tombs and portraits in divine costume are an indication of ‘internalization’ and retreat into the private sphere; that they must be either mere visual rhetorical panegyric (majority view) or else an indication of apotheosis (normally not further explained). Taking into account a range of different sources including archaeological, epigraphic, and literary, I argue that they rather beg the question of what divinity is, for the Romans, and why it was desirable.


Laatst Gewijzigd: 14-11-2016