Aanvragen overzicht studieresultaten

Heb je een overzicht van je studieresultaten nodig? Lees dan hier hoe je dat aanvraagt.

Nog student?

Als je een master buiten de Universiteit Leiden gaat volgen of bijvoorbeeld een beurs voor een buitenlandverblijf aanvraagt heb je daarbij officiële cijferlijsten nodig. De opleiding maakt dat graag in orde, als je rekening houdt met de volgende zaken.

  • Wees op tijd! Vraag officiële cijferoverzichten minimaal 1 week van tevoren aan via het secretariaat GLTC.
  • Geef duidelijk aan in welke taal de cijferlijst gesteld moet zijn (Engels/ Nederlands) en waarvoor je de lijst nodig hebt.
  • Vermeld welke onderdelen er op de cijferlijst vermeld moeten worden (alleen BA-vakken, alleen MA-vakken, alleen vakken van de opleiding GLTC, of juist alle vakken).
  • Geef aan hoeveel exemplaren je nodig hebt. Houd er rekening mee dat je voor beursaanvragen vaak meerdere cijferlijsten moet aanleveren. Vraag er dus liever teveel in één keer dan te weinig!  


Al afgestudeerd?

Wanneer je al een BA GLTC of een MA Classics afgerond hebt, ben je in het bezit van een diplomasupplement. Op dit supplement staan alle vakken die je tijdens je opleiding gevolgd hebt. Die lijst heb je zowel in het Nederlands als in het Engels ontvangen. Het supplement is een officieel, door de examencommissie ondertekend, document. Het is in die gevallen dus niet nodig een nieuwe cijferlijst aan te vragen. Voor een gewaarmerkte kopie van je bul of cijferlijst kan je kosteloos bij Plexus terecht.

Laatst Gewijzigd: 18-07-2016