Collegeroosters / Time tables

De collegeroosters van de opleiding Geschiedenis. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Roosters 2016/2017

" alt="" />

Zie ook de aanmeldprocedure voor colleges.

Legenda bij het rooster:

WGR = werkgroep/werkcollege
LEC = hoorcollege
DTN = deeltentamen
SCH = papers en werkstuken

Voor inschrijvingstermijnen en dergelijke, zie hier.

  • BA propedeuse, 1e semester : Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich voor het eerste semester niet zelf aan te melden voor hoorcolleges, werkcolleges en tentamens. De groepsindeling en de aanmelding voor werkcolleges voor het hele studiejaar wordt door de onderwijsadministratie gedaan. 
    Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf in te schrijven voor hoorcolleges en bijbehorende tentamens. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator dhr. Matthijs Olieman

  • BA2, 1e semester 

  • BA3, 1e semester

 

 

Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen


Laatst Gewijzigd: 25-11-2016