Collegeroosters / Time tables

De collegeroosters van de opleiding Geschiedenis. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Propedeuse rooster 2013/2014

BA propedeuse, eerste semester (versie 21 juni 2013)
BA propedeuse, tweede semester (versie 21 juni 2013)

(Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen)

Klik hier voor de aanmeldprocedure voor colleges.

Reguliere propedeuse-studenten worden door het secretariaat aangemeld voor de eerstejaars-colleges.

Herhalers melden zich voor hoorcolleges aan via uSis: voor herhalers die een werkcollege en/of themacollege moeten herkansen, gaarne melden bij de studiecoördinator propedeuse, dhr M.J. Olieman.

Toelichting "groep":
- Voor werkgroepen geldt dat 101 groep 1 is en 112 groep 12.
- Voor hoorcolleges geldt dat er meestal maar één groep is, namelijk 101. Als het hoorcollege meerdere keren in een semester wordt aangeboden (zoals bijv. het Kerncurriculumvak Inleiding Historische Wetenschap), wordt er verder genummerd met 102, 103, etc.
- Voor tentamens geldt dat 101 het eerste tentamen is en 901 de herkansing.

Voor inschrijvingstermijnen en dergelijke, zie hier.

Legenda bij het rooster:
WGR = werkgroep/werkcollege
LEC = hoorcollege
DTN = deeltentamen


BA vervolgfase (2e en 3e jaar) rooster 2013/2014

BA vervolgfase, eerste semester (versie 21 juni 2013)
BA vervolgfase, tweede semester (versie 21 juni 2013)
 
(Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen)

Klik hier voor de aanmeldprocedure voor colleges.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

 
Laatst Gewijzigd: 03-07-2013