Collegeroosters / Time tables

De collegeroosters van de opleiding Geschiedenis. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Roosters 2014/2015

Zie ook de aanmeldprocedure voor colleges.

Legenda bij het rooster:

WGR = werkgroep/werkcollege
LEC = hoorcollege
DTN = deeltentamen
SCH = papers en werkstuken

Voor inschrijvingstermijnen en dergelijke, zie hier.

  • BA propedeuse, 1e semester
    Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich voor het eerste semester niet zelf aan te melden voor hoorcolleges, werkcolleges en tentamens. De groepsindeling en de aanmelding voor werkcolleges voor het hele studiejaar wordt door de onderwijsadministratie gedaan. 
    Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf in te schrijven voor hoorcolleges en bijbehorende tentamens. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator dhr. Matthijs Olieman

  • BA2, 1e semester 

  • BA3, 1e semester


Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen


Propedeuse rooster 2013/2014

BA propedeuse, eerste semester (versie 21 juni 2013)
BA propedeuse, tweede semester (versie 21 juni 2013)

(Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen)

Klik hier voor de aanmeldprocedure voor colleges.

Reguliere propedeuse-studenten worden door het secretariaat aangemeld voor de eerstejaars-colleges.

Herhalers melden zich voor hoorcolleges aan via uSis: voor herhalers die een werkcollege en/of themacollege moeten herkansen, gaarne melden bij de studiecoördinator propedeuse, dhr M.J. Olieman.

Toelichting "groep":
- Voor werkgroepen geldt dat 101 groep 1 is en 112 groep 12.
- Voor hoorcolleges geldt dat er meestal maar één groep is, namelijk 101. Als het hoorcollege meerdere keren in een semester wordt aangeboden (zoals bijv. het Kerncurriculumvak Inleiding Historische Wetenschap), wordt er verder genummerd met 102, 103, etc.
- Voor tentamens geldt dat 101 het eerste tentamen is en 901 de herkansing.

Voor inschrijvingstermijnen en dergelijke, zie hier.

Legenda bij het rooster:
WGR = werkgroep/werkcollege
LEC = hoorcollege
DTN = deeltentamen

BA vervolgfase (2e en 3e jaar) rooster 2013/2014

BA vervolgfase, eerste semester (versie 21 juni 2013)
BA vervolgfase, tweede semester (versie 21 juni 2013)

(Nb. Controleer het rooster regelmatig op wijzigingen)

Klik hier voor de aanmeldprocedure voor colleges.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Laatst Gewijzigd: 07-07-2014