Leidschrift

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van geschiedkundige artikelen op wetenschappelijk niveau. De redactie bestaat uit studenten en een docent van het Instituut voor Geschiedenis.

Over Leidschrift

Het tijdschrift verschijnt al sinds 1984 en wordt uitgegeven door stichting Leidschrift. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de actuele historiografische discussies en een podium bieden aan een ieder die de geschiedschrijving een warm hart toedraagt.

Leidschrift verschijnt driemaal per jaar in de vorm van een artikelenbundel met acht à  negen artikelen, gegroepeerd rond een thema. Recente nummers gingen bijvoorbeeld over economische crises (28.2), de kruistochten (27.3), de Amerikaanse verkiezingen (27.2) en de kaapvaart (26.3). Eerdere nummers zijn te vinden in het archief, waar alle artikelen gratis kunnen worden gedownload. Nog beschikbare nummers zijn te verkrijgen in de webwinkel.

Ga voor een abonnement en meer informatie naar de website van Leidschrift.


Toonaangevende historici

Toonaangevende historici uit binnen- en buitenland, zoals Willem Frijhoff, Peer Vries, Leo Lucassen, Charles Tilly, Jeroen Duindam, Jan Luiten van Zanden en Frits van Oostrom, hebben al bijdragen geleverd aan Leidschrift. Daarnaast krijgt in ieder nummer een veelbelovende student de ruimte om een artikel te publiceren.

De redactie van Leidschrift wordt gevormd door ouderejaars studenten (Kunst)Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, aangevuld met een docent van het Instituut Geschiedenis.

Meer informatie

Geïnteresseerd in een abonnement op Leidschrift, of wil je de redactie komen versterken? Ga dan naar de website van Leidschrift.

Laatst Gewijzigd: 15-01-2014