Studieadvies en begeleiding

Schrijfhulp nodig? Kom naar het Schrijfcentrum!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Schrijfcentrum. Wij bieden de gratis mogelijkheid om te sparren over een tekst, zodat je tot nieuwe inzichten komt en leert hoe je een tekst kan verbeteren. Het Schrijfcentrum is er voor alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen die hun academische schrijfvaardigheid willen verbeteren. Het Schrijfcentrum is onderdeel van het facultaire Expertisecentrum Academische Vaardigheden .  Het maken van een afspraak kan eenvoudig via dit formulier .


Studieplan

Alle eerste- en tweedejaarsstudenten maken een studieplan voor respectievelijk hun tweede en derde studiejaar. Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen.


Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).


TOCFL - Test of Chinese as a Foreign Language

The Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) is aimed at people who aren’t native Chinese speakers. The test has six levels according to the knowledge of the participants. The test-taker can freely choose the test version either in simplified or traditional characters.