Tekstopbouw, schrijven van een scriptie

Ga bij het schrijven van een tekst niet zomaar van start. Bedenk voor welke doelgroep je schrijft, welk tekstgenre van toepassing is en formuleer voor een scriptie eerst een probleemstelling. Het is ook belangrijk om het schrijfproces in fases in te delen en een stappenplan te maken. En denk bij het raadplegen van artikelen en literatuur aan je bronvermelding. Hieronder vind je een aantal links die verwijzen naar pagina's met tips en uitleg over het schrijven van papers, scripties en andere tekstsoorten.


Probleemstelling

De probleemstelling (ook wel vraagstelling of onderzoeksvraag genoemd) is de vraag die centraal staat in de scriptie.

soorten probleemstellingen

   
Hoe formuleer je een probleemstelling?

criteria voor een goede probleemstelling

Tekstgenres

Bedenk bij het schrijven van een tekst om wat voor soort tekst het gaat (onderzoeksverslag, wetenschappelijk artikel, essay, practicumverslag).
meer over tekstsoorten en tekstconventies

Richtlijnen voor het schrijven van een scriptie

Het schrijven van een scriptie: moeilijkheden en oplossingen
--> lees meer
 
Een werkstuk moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen leiden tot een aantal toetsingscriteria. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de manier van verwijzen die in de sociaal-wetenschappelijke literatuur gangbaar is. 

--> lees meer

  
Academisch schrijven is een belangrijke vaardigheid tijdens de studie
. Leer hoe je het beste kunt schrijven en hoe je jezelf daarin kunt stimuleren. Productief en met voldoening schrijven kun je leren!

--> lees meer

   
 
Aan welke criteria moet je scriptie moet voldoen?

beoordelingscriteria  
 
Hoe houd je het overzicht tijdens het schrijven van je scriptie? Deel het schrijfproces in in fases.

voorbeeld van fasering: schrijfmodel

 

Citeren

Citeren mag, als je maar duidelijk en eerlijk aangeeft uit welk ander werk je citaten komen.

citeren en parafraseren

Bronvermelding

Hoe geef je aan van welke bronnen en inzichten je gebruikgemaakt hebt voor het schrijven van een tekst?
conventies rondom bronvermelding

Evaluatieformulier

Heb je de online Taalhulp gebruikt, dan willen we je vragen het evaluatieformulier in te vullen. Het kost niet meer dan 5 minuten.

Laatst Gewijzigd: 04-04-2013