Taalhulp

Taalhulp

De online Taalhulp is een module om door middel van zelfstudie taalproblemen in het Nederlands te verhelpen. De online Taalhulp bestaat uit een groot aantal links naar andere websites met uitleg, voorbeelden en oefeningen over grammatica en spelling, stijl, woordenschat, tekstopbouw, het schrijven van een betoog of scriptie en begrijpend lezen.   


Spelling en grammatica

Op deze pagina vind je allerlei links met oefeningen en uitleg over spelling en grammatica: vervoeging van werkwoorden, d/t/dt, meervoud, verkleinwoorden, leestekens, schrijven van getallen, hun/hen, betrekkelijk voornaamwoord, etc.


Woordenschat

Op deze pagina vind je links met oefeningen en uitleg over woordenschat: voorzetsels, mits/tenzij, als/dan, lidwoorden, spreekwoorden/gezegdes en woordkeus.


Stijl

Hier vind je allerlei links met uitleg en oefeningen over stijlkwesties.