Spaans 6

Praktische informatie

startmomenten september, februari
aantal lessen 12
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 210,-(aspirant) studenten en medewerkers Universiteit Leiden
€ 315,- anderen
startniveau B1.1
doelniveau B1.2
instructietaal  Spaans
tijdig inschrijven U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
ROOSTER & INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

De cursus Spaans 6 is een cursus voor gevorderden: de voertaal is in principe Spaans. Tijdens de lessen wordt speciaal aandacht besteed aan de spreekvaardigheid (de cursisten houden wekelijks korte presentaties). Er wordt o.a. gewerkt in tweetallen en discussies binnen de groep nemen een belangrijke plaats in. Voorts wordt waar nodig grondig ingegaan op de grammatica (eventueel met uitleg in het Nederlands). Binnen de cursus is ook ruimte voor schrijfvaardigheid: bijna wekelijks zullen er schrijfopdrachten worden ingeleverd. Tenslotte biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Hierbij zal tevens worden gewerkt met ‘online-leesopdrachten’. Kortom: de cursus Spaans 6 beoogt voor bijna alle vaardigheden het niveau B2 te bereiken.  

Cursusmateriaal

Titel Aula internacional - nueva edicion 3 libro del alumno/de ejercicios + cd-audio
Uitgeverij Intertaal
ISBN 9789460306495
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

 
Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is een kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Spaans 5 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 18-10-2016