Russisch intensief 1+2

Praktische informatie

startmomenten juli/augustus
aantal lessen 15
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 410,-(aspirant) studenten en medewerkers Universiteit Leiden
€ 560,- anderen
startniveau 0
doelniveau A1.2
instructietaal  Russisch/Nederlands
tijdig inschrijven U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
ROOSTER & INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

De taal wordt in een communicatieve context geleerd en geoefend: cursisten geven korte presentaties waarin cultuur en tradities van het land naar voren komen. Daarnaast is er plaats voor discussie over verschillende onderwerpen: werk, vakantie, cultuur, familie. Na het volgen van deze cursus kan de cursist eenvoudige krantenartikelen en radio- en televisieberichten begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en eenvoudige teksten te lezen en te schrijven.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Paspoort voor Rusland 1 (tekstboek + werkboek), hoofdstuk 1 t/m 4
ISBN 9789061433491 (tekstboek), 9789061433507 (werkboek)
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Er zijn geen eisen t.a.v. de kennis van het Russisch. Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 25-10-2017