Cursussen Perzisch

In deze cursussen komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursussen zijn praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. Indien er voldoende belangstelling is voor een hoger niveau, kan een vervolgcursus gepland worden.

Cursussen Perzisch

* Perzisch 1 ook semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)

* Perzisch 2 ook semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)

* Perzisch 3 semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)

Laatst Gewijzigd: 30-03-2017