Cursussen Perzisch

In deze cursussen komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursussen zijn praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. Indien er voldoende belangstelling is voor een hoger niveau, kan een vervolgcursus gepland worden.

Cursussen Perzisch

* Perzisch 1 ook semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)

* Perzisch 2 ook semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)

* Perzisch 3 ook semi-intensief in juni/juli (6 weken, 2 keer per week)Start cursussen:
    Informatie op website
    en start inschrijving:
 september      1 juli
 februari      1 november
 juni/juli (semi-intensief)      1 april
 augustus (intensief)      1 juni

Zomercursus

In de zomer biedt het Talencentrum een intensieve cursus aan. Deze cursus heeft dezelfde inhoud als de praktische cursussen niveau 1+2, maar wordt overdag gegeven gedurende drie weken, 5 dagen per week.

Laatst Gewijzigd: 06-07-2017