Taalcoaching

Tijdens het werk krijgen steeds meer mensen te maken met het gebruik van Engels of andere vreemde talen: een presentatie, lezing of college, een e-mail, een notitie of subsidieaanvraag. Soms leidt dit tot knelpunten en onzekerheid. Het Academisch Talencentrum kan hierbij op twee manieren gerichte ondersteuning bieden: via een taalcoachingstraject, waarbij aan de hand van voorbeelden uit de werksituatie aan verbetering van specifieke taalvaardigheden wordt gewerkt of via incidentele coaching, die gericht is op praktische ondersteuning in een concrete situatie.

Taalcoachingstraject

Het taalcoachingstraject is bedoeld voor het verbeteren van specifieke taalvaardigheden. Situaties tijdens het werk vormen het uitgangspunt van de coaching. De coach kijkt zo veel mogelijk mee, geeft feedback en aanwijzingen voor verbetering. Het uiteindelijke doel van de coaching is dat de deelnemer zelfstandig de taken kan uitvoeren. De  taalcoaching kan worden afgesloten met een assessment. Ook  is het mogelijk dat de voortgang wordt vastgelegd door middel van een taalportfolio.

Voorbeelden van coachingstrajecten:

  • Schrijven: de coach volgt het schrijfproces, grijpt in als er verbetering mogelijk is en de klant laat weten wanneer deze twijfelt over een formulering. 

  • Presenteren: de coach is aanwezig tijdens een presentatie en geeft achteraf feedback over verschillende taalaspecten daarvan. 

  • Klantcontact: de coach luistert mee tijdens gesprekken met klanten of, oefent vooral via rollenspellen veel voorkomende klantgesprekken. 

  • Functioneringsgesprekken: in een geanonimiseerd rollenspel worden de cruciale onderdelen van het gesprek vooraf geoefend. Voor leidinggevenden en medewerkers. 

  • Vergaderen: gericht op het verbeteren van het functioneren tijdens vergaderingen 

  • In overleg zijn andere vormen mogelijk

Aanmelden en intake

Via dit online formulier kan men taalcoaching aanvragen. Een medewerker van het Academisch Talencentrum bekijkt de  aanvraag en beoordeelt of het Academisch Talencentrum  de juiste coaching kan aanbieden. De medewerker neemt na enkele dagen contact op. Vervolgens wordt in overleg  een intake gepland. Op basis van de intake stelt de coach een plan van aanpak op. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch meer informatie over taalcoaching in te winnen: 071-5272332.


Taalcoaching, incidenteel

Bij incidentele taalcoaching ligt de focus op de kwaliteit van het taalgebruik bij een concrete taak. Voorbeelden: oefenen voor een presentatie, lezing of college, oefenen van lastige gesprekken, hulp bij het schijven van een brief, een notitie of subsidieaanvraag. Incidentele taalcoaching is bedoeld voor iedereen die tijdens werk of studie specifieke moeilijkheden heeft bij het gebruik van een vreemde taal. Vorm en inhoud van de taalcoaching worden in overleg met de taalcoach bepaald. Meer informatie 071-5272332.

prijzen

  • intakegesprek (alleen bij taalcoachingstraject): € 50,-

  • coaching per uur: € 85,- (medewerkers en studenten Universiteit Leiden)

  • coaching per uur: € 100,- (anderen) 

  • eventueel aanvullend: tekstredactie en correctie: € 65,- per uur

Laatst Gewijzigd: 17-10-2014