Wat bieden wij?

Taalcoaching

Tijdens het werk krijgen steeds meer mensen te maken met het gebruik van Engels of andere vreemde talen: een presentatie, lezing of college, een e-mail, een notitie of subsidieaanvraag. Soms leidt dit tot knelpunten en onzekerheid. Het Academisch Talencentrum kan hierbij op twee manieren gerichte ondersteuning bieden: via een taalcoachingstraject, waarbij aan de hand van voorbeelden uit de werksituatie aan verbetering van specifieke taalvaardigheden wordt gewerkt of via incidentele coaching, die gericht is op praktische ondersteuning in een concrete situatie.


Taaltraining op maat

Bij het Academisch Talencentrum bestaat de mogelijkheid om voor praktisch elke taal een Taaltraining op Maat te volgen. De duur en inhoud van de cursus worden op basis van een intakeformulier en/of intakegesprek geheel afgestemd op uw wensen. De cursussen kunnen individueel worden aangevraagd of in groepsverband. Indien gewenst kan een cursus in-company plaatsvinden.


Acculturatiecursussen

Acculturatiecursussen zijn bedoeld voor personen die met of zonder gezin beroepshalve voor lange of korte tijd in het buitenland zullen verblijven en voor buitenlanders die in Nederland komen wonen en werken. Voor kinderen vanaf zes jaar biedt het Academisch Talencentrum aparte cursussen aan.


Summer School 2017

De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om een taal te leren of te verbeteren. Het Academisch Talencentrum biedt in de maanden juli en augustus intensieve cursussen aan voor Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Japans, Arabisch, Koreaans, Perzisch en Russisch.


Taaltoetsing

Het Academisch Talencentrum biedt verschillende taaltoetsen en cursussen ter voorbereiding op een officiele taaltoets.


Intercultureel Management

De intercultureel management trainingen zijn bedoeld voor managers die in hun werk in Nederland of in het buitenland worden geconfronteerd met verschillende zakenculturen. Deze interculturele contacten kunnen tot stand komen doordat men zakenreizen onderneemt naar het buitenland, doordat men internationale contacten onderhoudt (bijvoorbeeld via telefoon, fax of e-mail) of doordat men in een multi-cultureel managementteam functioneert.