Overige diensten

Inburgeringstraject

Het Academisch Talencentrum biedt een traject ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 progamma II. dit examen geldt als vrijstelling voor het Inburgeringsexamen. Lees meer -->

Teaching in English

Met de toename van het gebruik van Engels als voertaal in het voortgezet en hoger onderwijs is het voor veel docenten de vraag hoe het niveau van hun onderwijs op peil kan blijven als zij hun onderwijs in het Engels geven. De Engelse taal blijft nu eenmaal voor velen een tweede taal die in de praktijk soms een “handicap” is bij het communiceren over de specifieke vakinhoud. Lees meer -->
 

Workshops Nederlands voor studenten Rechten en Criminologie

Het Academisch Talencentrum (ATC) biedt studenten rechtsgeleerdheid en criminologie die een teleurstellende score hebben behaald op de Taaltoets Juridisch Nederlands, de mogelijkheid tot het volgen van remedial workshops.

Laatst Gewijzigd: 05-06-2012