Nederlands voor inburgeraars

Over de cursus

Nieuwe Nederlanders die in het kader van de Wet Inburgering Nederlands willen leren, kunnen bij het Academisch Talencentrum toewerken naar het Staatsexamen Programma II. In de cursussen besteden we aandacht aan alle vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Om te slagen voor het staatsexamen moeten deze vier vaardigheden op niveau B2 zijn. Hiernaast is het sinds 2015 verplicht om aanvullen de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt af te leggen. De voorbereiding op deze examens zal in de cursussen worden geïntegreerd.


Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven dit cursustraject, dient u eerst een toets Engels te maken. Tijdens een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of u kunt deelnemen aan de cursussen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 071 527 2332 tijdens openingstijden van het Academisch Talencentrum.

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis goed voorbereiden.

Lening van DUO

De cursussen Nederlands voor Inburgeraars kunnen betaald worden met de lening van DUO. In de cursusprijs zijn inbegrepen: lesgeld, boeken en readers. Boeken die in meerdere cursussen worden voorgeschreven, worden maar éénmaal verstrekt.
Eventuele reiskosten kunnen niet worden vergoed uit de lening.
Klik hier voor meer informatie over de lening.

Voorwaarden voor inschrijving

Klik hier voor de voorwaarden voor inschrijving en betaling met een DUO lening.

De cursussen

* Nederlands voor Inburgeraars 1 
* Nederlands voor Inburgeraars 2 
* Nederlands voor Inburgeraars 3 
* Nederlands voor Inburgeraars 4 
* Nederlands voor Inburgeraars 5
* Nederlands voor Inburgeraars 6 

Na niveau 5 kan de cursus "Voorbereiding Staatsexamen" worden gevolgd.

Meer informatie

* over Inburgeren
* hoe moet ik inburgeren
* over geld lenen voor het inburgeraarsexamen
* over het keurmerk: www.blikopwerk.nl

Laatst Gewijzigd: 10-11-2017