Nederlands voor inburgeraars niveau 4

Praktische informatie

startmomenten september, januari, april
aantal lessen 26
prijs € 1095,-
startniveau B1.1
doelniveau B1.2
instructietaal Nederlands en Engels
inschrijven

- Als u geslaagd bent voor het niveau dat u nu volgt, ontvangt u in de week van 18 december een persoonlijk bericht met een link waarmee u online kunt inschrijven.
- Cursisten die doorstromen naar het volgende niveau hebben voorrang boven nieuwe cursisten.
- Nieuwe cursisten kunnen contact opnemen met het Talencentrum om te informeren naar het aantal vrije plaatsen.

Rooster

cursuscode periode lesdagen lestijden
ndi4-pc 15 januari - 23 maart maandag+woensdag+vrijdag 9:15-12:00
ndi4-pd 15 januari - 23 maart maandag+woensdag+vrijdag  12:15-15:00 
ndi4-pe 15 januari - 23 maart maandag+woensdag+vrijdag  15:15-18:00
ndi4-pf 15 januari - 22 maart maandag+dinsdag+vrijdag  9:15-12:00
ndi4-pg 15 januari - 23 maart maandag+woensdag+vrijdag  9:15-12:00

 

Cursusbeschrijving

Tijdens de cursus wordt de aanwezige alledaagse woordenschat verder uitgebreid met abstracte begrippen. De grammaticakennis wordt verdiept. Er is aandacht voor bijzondere regels en uitzonderingen. Diverse vormen van taalvaardigheid komen in deze cursus aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Teksten en conversatieonderwerpen gaan over diverse populair-wetenschappelijke en actuele onderwerpen.
In deze cursus leert men ongeveer 600 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Hierbij zijn ook authentieke teksten. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.
In deze cursus wordt een deel van de voorbereiding op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij gedaan.
Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Nederlands in actie
Auteur(s) Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit Lijmbach
Uitgeverij Uitgeverij Coutinho
ISBN 9789046902981
Titel Trefwoord 1
Auteur(s) W. Loeffen, B. Lijmbach, B. de Boer
Uitgeverij Noordhoff Uitgevers
ISBN 9789001140953
Titel Welkom in Nederland (3e druk)
Auteur(s) Marilene Gathier
Uitgeverij Coutinho
ISBN 9789046904886

Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Het Academisch Talencentrum reikt de boeken voor deze cursus eenmalig uit aan de cursisten.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u het certificaat van de voorgaande cursus te hebben behaald. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: 071-5272332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl
Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Overige informatie

Laatst Gewijzigd: 23-11-2017