Nederlands voor inburgeraars niveau 2

 

Praktische informatie

startmomenten september, januari, april
aantal lessen 26
prijs € 1095,-
startniveau A1.2
doelniveau A2.2
instructietaal  Nederlands en Engels
inschrijven - Als u geslaagd bent voor het niveau dat u nu volgt, ontvangt u in de week van 18 december een persoonlijk bericht met een link waarmee u online kunt inschrijven.
- Cursisten die doorstromen naar het volgende niveau hebben voorrang boven nieuwe cursisten.
- Nieuwe cursisten kunnen contact opnemen met het Talencentrum om te informeren naar het aantal vrije plaatsen.

Rooster

cursuscode periode lesdagen lestijd
ndi2-pd 15 januari - 22 maart maandag+dinsdag+donderdag 9:15-12:00
ndi2-pe 15 januari - 22 maart maandag+woensdag+donderdag 12:15-15:00

 

Cursusbeschrijving

In deze cursus leert men ongeveer 650 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.
Na de cursus is men in staat een conversatie over allerlei alledaagse onderwerpen te voeren, zoals over de eigen woonsituatie, gezinssituatie, uitgaan, studie, werk, medische zaken. Ook is men in staat opschriften en eenvoudige teksten te begrijpen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Nederlands in gang (tweede helft van het boek)
Auteur(s) Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit Lijmbach
Uitgeverij Uitgeverij Coutinho
ISBN   9789046902257

Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Het Academisch Talencentrum reikt de boeken voor deze cursus eenmalig uit aan de cursisten.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u het certificaat van de voorgaande cursus te hebben behaald. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: 071-5272332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl
Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Overige informatie

Laatst Gewijzigd: 23-11-2017