Nederlands voor inburgeraars niveau 1

 

Praktische informatie

startmomenten september, januari, april
aantal lessen 26
prijs € 1095,-
startniveau 0
doelniveau A1
instructietaal  Nederlands en Engels
inschrijven U kunt zich voor deze cursus inschrijven bij de receptie van het Academisch Talencentrum. Neemt u als bewijs van betaling een kopie van een recente brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs mee, waaruit duidelijk blijkt dat u recht hebt op een lening.

Rooster

cursuscode periode lesdagen lestijden
ndi1-pd 15 januari - 23 maart maandag+woensdag+vrijdag 12:15-15 uur
ndi1-pe 16 januari - 23 maart dinsdag+donderdag+vrijdag  9:15-12 uur

 Inschrijving start op 1 november. U kunt inschrijven bij de receptie van het Academisch Talencentrum. Neem alstublieft uw meest recente DUO brief mee als u een lening heeft bij DUO.

Cursusbeschrijving

In deze cursus komen alle basisvaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Tijdens de cursus wordt de basisgrammatica van het Nederlands behandeld. Men leert ca. 650 woorden uit de basiswoordenschat.
In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.
Na de cursus is men in staat een kleine conversatie over een alledaags onderwerp te voeren, zoals over de eigen woonsituatie, herkomst, gezinssituatie.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Nederlands in gang (eerste helft van het boek)
Auteur(s) Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit Lijmbach
Uitgeverij Uitgeverij Coutinho
ISBN   9789046902257

Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Het Academisch Talencentrum reikt de boeken voor deze cursus eenmalig uit aan de cursisten.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u eerst een toets Engels te maken. Tijdens een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of u kunt deelnemen aan de cursussen van het Academisch Talencentrum. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 071 527 2332 of via email: talencentrum@hum.leidenuniv.nl 

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Overige informatie

Laatst Gewijzigd: 14-11-2017