Nederlands 3

Praktische informatie

startmomenten    september en februari (en intensief in de zomer)
aantal lessen 24 lessen van 2 uur (zomercursus 15 lessen van 4 uur)
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 420,-(aspirant) studenten en medewerkers Universiteit Leiden
  € 630,- anderen
startniveau A2.2
doelniveau B1.1
instructietaal Nederlands en Engels
ROOSTERS INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

In deze cursus leert men ongeveer 600 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.
Na de cursus is men in staat over allerlei (actuele) onderwerpen een gesprek te voeren, al zal dat nog niet vlekkeloos en zonder haperingen gaan. Ook is men in staat met enige moeite teksten en gesprekken te begrijpen. Na de cursus is men in staat over allerlei (actuele) onderwerpen een gesprek te voeren, al zal dat nog niet vlekkeloos en zonder haperingen gaan. Ook is men in staat met enige moeite teksten en gesprekken te begrijpen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Nederlands in actie
Auteur(s) Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit Lijmbach
Uitgeverij Uitgeverij Coutinho
ISBN 9789046902981
Verkrijgbaar bij   Boekhandel Van Stockum
   
Titel Trefwoord 1
Auteur(s) W. Loeffen, B. Lijmbach, B. de Boer
Uitgeverij Noordhoff Uitgevers
ISBN 9789001140953
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.
Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Academisch Talencentrum het certificaat van de voorgaande cursus behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: 071-5272332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl 
Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 110 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 17-10-2017