Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE)

BKE - Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels voor docenten UL

In januari 2008 heeft de Universiteit Leiden het opleidingstraject voor de Basiskwalifiatie Onderwijs (BKO) geintroduceerd en is het voor (universitair) docenten en hoogleraren verplicht/mogelijk geworden een BKO-certificaat te behalen, afhankelijk van moment, omvang en duur van de aanstelling. Docenten die onderwijs in het Engels geven hebben tevens een certificaat Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig dat de basiskwaliteit van de taalvaardigheid Engels garandeert. Het vereiste niveau is C1 op de schaal van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

De toets Basiskwalificatie Engels wordt afgenomen door het Academisch Talencentrum en bestaat uit drie onderdelen: 

  • een computertoets waarmee luistervaardigheid, grammatica en vocabulaire worden getoetst (30 à 45 min.);
  • een interview met de taaladviseur om de sterke en zwakke kanten van uw spreekvaardigheid te analyseren (20 min.);
  • een evaluatie- en adviesgesprek (10min.).
Het interview bestaat uit een aantal korte opdrachten, die zijn ontwikkeld om een zo compleet mogelijk profiel van uw spreekvaardigheid samen te stellen. Er wordt gekeken naar voorbereid en onvoorbereid taalgebruik over zowel bekende als onbekende onderwerpen. De opdrachten testen dus niet alleen uw spreekvaardigheid binnen uw eigen vakgebied, maar ook de flexibiliteit en het improvisatievermogen die u nodig hebt in gesprekken met buitenlandse studenten en collega’s.

Het geheel neemt in totaal één uur en 15 minuten in beslag. Tijdens het examen moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een recente pasfoto.

Voor meer informatie over de BKE toets of om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met Brigitt Relli. Meer informatie over de Basiskwalificatie Onderwijs.  
 


overige medewerkers

Ook het ondersteunend personeel van de Universiteit Leiden komt meer en meer in aanraking met de Engelse taal. Gastdocenten moeten geïnformeerd worden over openingstijden gebouwen en buitenlandse studenten hebben vragen over hun opleiding, huisvesting, etc. 

Het Academisch Talencentrum heeft de afgelopen jaren intake-toetsen en cursussen Engels op maat ontwikkeld voor onder andere studieadviseurs, technisch personeel en bibliotheekmedewerkers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philomena Dol.

cursussen

Het Academisch Talencentrum heeft een uitgebreid aanbod van algemene taalvaardigheidscursussen Engels op verschillende niveaus. Voor medewerkers van de Universiteit Leiden zijn er daarnaast ook cursussen Engels die gericht zijn op het verbeteren van een specifieke vaardigheid, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren, en uitspraak voor publieke sprekers. 

Meer informatie over het cursusaanbod Engels.

Laatst Gewijzigd: 15-12-2016