Medewerkers

Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE)

Docenten en overige medewerkers zullen meer en meer in aanraking komen met de Engelse taal. Masteropleidingen worden grotendeels in het Engels verzorgd en buitenlandse studenten moeten geïnformeerd worden of hebben vragen over hun opleiding.


Taaltraining op maat

Bij het Academisch Talencentrum bestaat de mogelijkheid om voor praktisch elke taal een Taaltraining op Maat te volgen. De duur en inhoud van de cursus worden op basis van een intakeformulier en/of intakegesprek geheel afgestemd op uw wensen. De cursussen kunnen individueel worden aangevraagd of in groepsverband. Indien gewenst kan een cursus in-company plaatsvinden.


Intercultureel Management

De intercultureel management trainingen zijn bedoeld voor managers die in hun werk in Nederland of in het buitenland worden geconfronteerd met verschillende zakenculturen. Deze interculturele contacten kunnen tot stand komen doordat men zakenreizen onderneemt naar het buitenland, doordat men internationale contacten onderhoudt (bijvoorbeeld via telefoon, fax of e-mail) of doordat men in een multi-cultureel managementteam functioneert.


Acculturatiecursussen

Acculturatiecursussen zijn bedoeld voor personen die met of zonder gezin beroepshalve voor lange of korte tijd in het buitenland zullen verblijven en voor buitenlanders die in Nederland komen wonen en werken. Voor kinderen vanaf zes jaar biedt het Academisch Talencentrum aparte cursussen aan.