Inburgeringscursussen

Het Academisch Talencentrum is een taleninstituut dat gericht is op hoger opgeleiden. Wij verzorgen onder andere cursussen in verschillende vreemde talen en Nederlands voor anderstaligen.
Inburgeraars die een cursustraject volgen bij het Academisch Talencentrum ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma II kunnen bij DUO een lening aanvragen voor de kosten van de cursus en het examen.  
 

Intake en instaptoetsen 

Voordat u kunt deelnemen aan het cursustraject, dient u in sommige gevallen eerst een toets Nederlands te maken en/of een toets Engels. Indien u kunt aantonen dat uw kennis van het Engels minimaal op A2 niveau (zie onderaan)* is, hoeft u geen instaptoets Engels te maken. Tijdens de intake wordt met u het cursustraject vastgesteld en worden afspraken gemaakt voor individuele begeleiding.  Lees meer


Laatst Gewijzigd: 24-10-2016