Séminaire pratique: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1

Praktische informatie

startmomenten september
aantal lessen 12
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 350,- medewerkers en promovendi in dienst van de Universiteit Leiden
€ 440,- anderen
Studenten dienen zich aan te melden bij de opleiding Frans.
startniveau B2
doelniveau C1
instructietaal  Frans
ROOSTER & INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

In dit séminaire wordt aandacht besteed aan terminologie en onderwerpen die het zakenleven in Frankrijk betreffen. Aan bod komen o.a. de verschillende Franse bedrijfsvormen, mogelijkheden voor financieringen, management en human resources. In de colleges ligt de nadruk op gesproken interactie en gesproken productie. De cursisten houden discussies en geven presentaties over verschillende onderwerpen die zij thuis voorbereiden. Ook wordt er aandacht besteed aan het schrijven van een Franse zakenbrief.

Het séminaire is tevens een voorbereiding op het examen voor het Diplôme de Français Professionnel Affaires C1 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP): Deelname aan dit examen is facultatief en de kosten voor dit examen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Cursusmateriaal

Titel Le Français du monde du travail. Français langue étrangère. Préparation aux examens DFP de la CCIP
Auteur(s) Eliane Cloose
ISBN 9782706117398
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Titel Vocabulaire progressif du Français des Affaires avec 200 exercices.
Auteur Jean-Luc Penfornis
Verkrijgbaar bij  Boekhandel Van Stockum
   
Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor rechtenstudenten, promovendi, studenten Frans en professionals uit het zakenleven.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 65 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 18-07-2017