Frans 6

Praktische informatie

startmomenten september, februari
aantal lessen 12
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 210,-(aspirant) studenten en medewerkers Universiteit Leiden
€ 315,- anderen
startniveau B1.1
doelniveau B1.2
instructietaal  Frans
tijdig inschrijven U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
ROOSTER & INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

Na het volgen van deze cursus is men in staat de meeste nieuwsberichten op radio en t.v. en programma’s over actuele zaken te begrijpen alsmede artikelen die betrekking hebben op eigentijdse problemen te lezen. In discussies kan men zijn standpunten uitleggen en verdedigen. Wat betreft de schrijfvaardigheid zou men een verslag en een persoonlijke brief moeten kunnen schrijven.
De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben in de meest voorkomende situaties van het dagelijkse leven.
Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Franse leven en de Franse gewoonten. De cursist bestudeert de grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context.
Tijdens de lessen zal het Frans in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat

Cursusmateriaal

Titel Version Originale 3, B1, Méthode de français, Livre de l'élève + Cahier d'exercices. ISBN 9789460303357 + ISBN 9789460303364
Auteur(s) Denyer e.a.
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Titel Grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 680 exercises. ISBN 9789460307294
Uitgeverij CLE International.
Verkrijgbaar bij  Boekhandel Van Stockum
   
Titel Corrigés grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 680 exercises. ISBN 9789460307300
Uitgeverij CLE International
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum


Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.
U kunt aan deze cursus deelnemen indien u de cursus Frans 5 succesvol heeft afgerond of indien u kunt aantonen dat u een vergelijkbaar niveau heeft. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 18-10-2016