Bestuur, commissies en medezeggenschap

Ideeënbus Faculteitsraad

Heb je een goed idee om de gang van zaken aan onze faculteit te verbeteren? De faculteitsraad hoort het graag van je! Of het nu gaat om de bewegwijzering van de gebouwen, de planning van de roosters, formulieren voor het personeel, het gebruik van social media of internet: laat het ons weten! Je kunt je idee eenvoudig insturen via de digitale ideeënbus.


Medezeggenschap

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de universiteit.