Goedkeuring vrije keuzeruimte Taalwetenschap

Voor iedere student is een deel (30 ects) van het studieprogramma in het derde jaar gereserveerd voor de vrije keuzeruimte.

Invulling keuzeruimte

Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden als je tenminste voldoet aan de facultaire en universitaire eisen en normen.

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze aan haar voor te leggen, om vervolgens goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de Examencommissie middels het daarvoor bestemde formulier vrije keuzeruimte.


Laatst Gewijzigd: 17-06-2016