Een babylab? Kweken ze daar baby’s?

Het Lipsius is een nieuwe onderzoeksruimte rijker: een babylab. Op 25 januari werd het feestelijk geopend. Het lab bevond zich eerst in de faculteit voor Sociale Wetenschappen, en is nu verhuisd. Ik sprak met Prof. dr. Claartje Levelt over de verhuizing van het lab naar het Lipsius. Zij is hoogleraar eerste taalverwerving, en richtte het lab op in 2008.

Door Dianne Parlevliet, studentambassadeur


Wat is een babylab en wat wordt er onderzocht?

In het Babylab wordt onderzoek gedaan naar de taalverwerving van baby’s. Er lopen al drie grote onderzoeken in het nieuwe lab. Het eerste heeft als doel uit te vinden hoe het spraakproductiemechanisme van kinderen zich ontwikkelt. Eén manier om daar achter te komen is door de spraakproductie van kinderen tussen 10 maanden en 2,5 jaar oud te analyseren.

Het tweede onderzoek gaat over patroonherkenning door baby’s. Taal bestaat uit woorden en regels om combinaties van woorden te maken: hoe werkt het mechanisme om regels te leren bij baby's? Baby’s worden daarbij vergeleken met zebravinken, vogels die net als mensen vocale leerders zijn, en in zekere mate talige regels kunnen leren.

Het derde onderzoek is in samenwerking met een bedrijf. Dit bedrijf wil een programma ontwikkelen waarmee baby’s al vroeg een tweede taal kunnen leren, of alvast gevoelig kunnen worden gemaakt voor een tweede taal. In het Babylab wordt dit programma getest.

Waarom een verhuizing naar het Lipsius?

Het nieuwe Babylab in het Lipsius heeft niet alleen voor de onderzoekers en PhD’s grote voordelen. Studenten, vooral van de studie Taalwetenschap, hebben de mogelijkheid om stage te lopen in het lab, of mee te helpen met een onderzoek en daar hun scriptie over te schrijven. Onderzoeken wordt dus niet alleen uitgevoerd door professoren en PhD’s, maar ook studenten krijgen de kans om zich te verdiepen in de taalverwerving van baby’s.

Lipsius, de ideale locatie

Door de verhuizing van het lab naar het Lipsius is het lab niet alleen dichter bij de studenten gebracht, maar is het ook op dezelfde locaties als drie andere labs waarin onderzoek naar taal en spraak wordt gedaan, zoals een EEG-lab. In de toekomst kunnen de technieken in de labs gecombineerd worden, om nog meer experimenten te kunnen uitvoeren.

Video: Babylab experiment

Geïnteresseerd in hoe een experiment eruit kan zien? Een voorbeeld is te zien in dit filmpje. Dit is niet in Leiden, maar is wel een voorbeeld van een werkwijze die toegepast wordt.

Laatst Gewijzigd: 22-02-2016