Studiebegeleiding en -ondersteuning

Studieplan

De Universiteit Leiden zet zich in voor het studiesucces van haar studenten en daarom houden we samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk studieplan dat je zelf opstelt. Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Alle eerste- en tweedejaarsstudenten maken een studieplan voor respectievelijk hun tweede en derde studiejaar.