Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

Je bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze persoon het probleem en zoekt gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Via de Klachtenregeling ongewenst gedrag kunnen maatregelen worden getroffen tegen een beklaagde.

Taken vertrouwenspersoon

  • het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag
  • de klager te begeleiden en van advies te dienen
  • door bemiddeling te trachten tot een oplossing van de problematiek te komen c.q. het ongewenst gedrag te doen beëindigen
  • de klager te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie
  • het geven van nazorg

Vertrouwenspersoon

Mw.drs. M.C. Bleeker 

Te bereiken via:
Veiligheid, Milieu en Gezondheid (VGM)
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden 
Telefoon 071 527 8015 / 526 8015
 
______________________

Terug naar de startpagina

Laatst Gewijzigd: 26-06-2012