Facultaire regelingen

 

" alt="" />

Universitaire regelingen

De belangrijkste van je rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in regelingen zoals de Onderwijs- en Examen Regeling (de OER) van je opleiding. De overige regelingen die voor studenten van belang zijn vind je bij de facultaire en universitaire regelingen.

Laatst Gewijzigd: 04-09-2017