Onderwijs- en examenregeling 2010-2011

Bacheloropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Algemeen deel:

Algemene onderwijs- en examenregeling

Opleidingsspecifiek deel:


Masteropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Algemeen deel:

Algemene onderwijs- en examenregeling

Opleidingsspecifiek deel:

Research Master's Programmes

Scriptie reglement en andere regelingen

zie algemene regelingen

Laatst Gewijzigd: 23-08-2013