Onderwijs- en examenregelingen 2016-2017

Bacheloropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Neem voor vragen over de onderwijs- en examenregeling contact op met OenK@hum.leidenuniv.nl (Onderwijsadvies en kwaliteitszorg). 

Zodra de OERen beschikbaar zijn worden deze hieronder geplaatst.

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Zodra de opleidingspecifieke OER-en zijn vastgesteld worden deze hieronder geplaatst.


Masteropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Zodra de opleidingspecifieke OER-en zijn vastgesteld worden deze hieronder geplaatst.

Scriptiereglement en andere regelingen

Archief

Laatst Gewijzigd: 13-07-2016