Student-lid faculteitsbestuur

Aurelie van ’t Slot is de assessor van Geesteswetenschappen, student-lid van het faculteitsbestuur. De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor onderhoudt ook de contacten met de studieverenigingen en met studentenorganisaties op universitair niveau.

Taken van de assessor

Aurelie van ’t Slot

Aurelie van ’t Slot

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, of over facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit, Aurelie van ’t Slot. Je kunt haar bereiken via assessor@hum.leidenuniv.nl, langsgaan in Lipsius kamer 3.03 of bellen naar: 071-527 2299. De assessor is ook actief op Twitter @HumAssessor.

Zie ook het stroomschema voor meer informatie over hoe je klacht wordt afgehandeld.

Spreekuur
De assessor heeft een vast spreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 (Lipsius 3.05), maar ook daarbuiten zijn studenten meer dan welkom langs te komen in kamer 3.05.

De assessor onderhoudt contacten met diverse organen binnen de faculteit, waaronder studieverenigingen en studenten uit opleidingscommissies en –besturen. Samen met de assessoren van de andere faculteiten van de Universiteit Leiden heeft zij tevens zitting in het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Op landelijk niveau vindt er overleg plaats met assessoren van zusterfaculteiten (SLG).  

Bestuursmaanden
Wanneer je als student zitting hebt in een opleidingscommissie, een opleidingsbestuur, de Faculteitsraad, de Commissie Onderwijs of het bestuur van een studievereniging binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen kun je aanspraak maken op zogenaamde bestuursmaanden. Deze aanvraag loopt via de assessor.


Suggesties en klachten

De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor is het eerste aanspreekpunt voor studenten die suggesties of klachten hebben over het onderwijs of de studentenvoorzieningen. Als je suggesties of klachten hebt bekijk dan het schema met de route van de door jou ingediende klacht of suggestie. Het hele traject mag maximaal 3 weken in beslag nemen.

De archivering van klacht en afhandeling zal uiterlijk vijf jaar bewaard worden. Daarna wordt het archief vernietigd.

Studentenactiviteiten

Lijkt het je leuk om in de organiserende commissie van één van studentenactiviteiten plaats te nemen? Stuur dan een mail voor meer informatie naar assessor@hum.leidenuniv.nl.

Studieverenigingen Geesteswetenschappen

Maandelijks komt de assessor samen met alle besturen van de studieverenigingen Geesteswetenschappen in het zogenaamde Studieverenigingen Overleg Geesteswetenschappen (SOG). Hier worden facultaire zaken aangaande studieverenigingen besproken en kunnen studieverenigingen onderling informatie uitwisselen. Het SOG vormt de basis voor het aanvragen van bestuursmaanden voor de bestuursleden van de studieverenigingen. De aanvraag gaat via onderstaand puntenformulier. De assessor wenst de bestuursmappen uiterlijk 15 augustus te hebben ontvangen.

Document puntenformulier

Zie ook meer informatie voor bestuursleden van studieverenigingen.

Laatst Gewijzigd: 21-06-2016