Verplichte inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en essays

Nieuw: inschrijven voor onderwijs

" alt="" />

Voor alle studenten Geesteswetenschappen is het verplicht zich in te schrijven voor àlle studieactiviteiten waarvoor je een officieel cijfer krijgt. Je schrijft je via uSis in voor hoorcolleges, werkgroepen, tentamens, papers, werkstukken en presentaties. Dat geldt zowel voor de verplichte onderdelen als voor de studieactiviteiten die je in de keuzeruimte (minor) volgt. Alleen voor je bachelor-eindwerkstuk en voor de masterscriptie hoef je je niet in te schrijven, dat gebeurt via de onderwijsadministratie.

 • Je kunt je vanaf 1 juli vóór het begin van de eerste bijeenkomst inschrijven via uSis. Heel belangrijk: schrijf je op tijd in!
 • Handleiding, helpdesk en meer informatie over uSis vind je hier

NB: Voltijd eerstejaars bachelorstudenten worden voor de colleges die in september beginnen meestal ingeschreven door hun opleiding. Ook voor hen geldt: controleer op tijd of je staat ingeschreven!


Inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen

Ook voor hoorcolleges en werkgroepen schrijf je je tijdig in via uSis. Sommige werkgroepen hebben een beperkte capaciteit en kunnen snel vol zijn. Niet ingeschreven staan voor een cursus kan betekenen dat je niet mag deelnemen aan de afsluitende tentamens van de cursus.

 • Semester 1: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 1e semester is mogelijk vanaf 1 juli vóór het begin van de eerste bijeenkomst tot en met de vrijdag van de 2e collegeweek
 • Semester 2: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 2e semester is mogelijk vanaf 1 november vóór het begin van de eerste bijeenkomst tot en met de vrijdag van de 2e collegeweek van het semester.

Daarna is het niet meer mogelijk om je zélf in te schrijven via uSis. Ben je te laat met inschrijven voor hoorcolleges en werkcolleges, dan heb je toestemming van de docent nodig om je alsnog te kunnen inschrijven voor hoorcolleges via de onderwijsadministratie, voor werkgroepen via de studiecoördinator en voor kerncurriculumvakken via het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Inschrijven (deel)tentamens, essays, schrijfopdrachten en herkansingen

Niet ingeschreven zijn voor een tentamen betekent geen tentamencijfer, schrijf je dus op tijd in.

 • Inschrijving voor tentamens is mogelijk vanaf 1 juli voor de tentamens in het eerste semester en vanaf 1 november voor de tentamens in het tweede semester. Inschrijven voor een (deel)tentamen kan tot 10 dagen vóór de toets plaatsvindt.
  Als het (deel)tentamen of herkansing op maandag plaatsvindt dan is de donderdag twee weken daarvóór dus de laatste mogelijkheid om je in te schrijven. Daarna is het niet meer mogelijk om je zelf in te schrijven via uSis.


Te laat? Na-inschrijving!
Ben je te laat met inschrijven voor een (deel)tentamen, essay, schrijfopdracht of herkansing, dan kun je je tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het tentamen of deadline, tot 12.00 uur precies, alsnog inschrijven. Hiervoor ga je naar de onderwijsadministratie van je opleiding.

Na drie dagen is voor het tentamen inschrijving niet meer mogelijk.


Tentamendag


Sluitingstijd na-inschrijving

Maandag

Donderdag 12.00 uur, de voorafgaande week

Dinsdag

Vrijdag 12.00 uur, de voorafgaande week

Woensdag

Vrijdag 12.00 uur, de voorafgaande week

Donderdag

Maandag 12.00 uur, dezelfde week

Vrijdag

Dinsdag 12.00 uur, dezelfde weekUitschrijven voor tentamen
Als je je voor een tentamen wilt uitschrijven, kan dit tot drie werkdagen voor het tentamen via uSis.

Ingangseisen voor het tentamen
Voor sommige tentamens gelden ingangseisen: je mag alleen deelnemen aan het tentamen als je bijvoorbeeld een voorbereidend vak met goed gevolg hebt afgerond, of als je voldoende geparticipeerd hebt tijdens de colleges (aanwezigheidsplicht). Deze ingangseisen staan vermeld in de cursusbeschrijving in de e-gids. Als je niet aan de ingangseis voldoet, wordt je tentamen niet nagekeken. Kijk dus van tevoren goed of je wel recht hebt op deelname!

Denk aan je legitimatie!
Het is van groot belang dat je je collegekaart en een legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij je hebt tijdens het tentamen. Hierop kan worden gecontroleerd.

Toegang tot herkansingen: de regels.

Wanneer kun je herkansen voor een tentamen?
Studenten hebben toegang tot herkansingen als ze hebben voldaan aan de volgende eisen:

 • Studenten kunnen tentamens waarvoor ze een voldoende hebben behaald niet herkansen (artikel 4.1.6 Onderwijs- en Examenregeling). Dit betekent dat studenten bij voldoende afronding van een cursus onvoldoende onderdelen niet mogen herkansen.


Alle Onderwijs- en Examenregelingen vind je via het Studentenportal Geesteswetenschappen.

E-mailbevestiging?

Studenten ontvangen e-mailbevestigingen bij acties in uSis. Wanneer ontvang je een e-mailbevestiging?

 • Zodra je je hebt ingeschreven voor één of meerdere aktiviteiten
 • Zodra een cijfer wordt toegekend

Als je je voor meerdere activiteiten inschrijft wordt dit als één inschrijfactie in uSis opgenomen en krijg je één e-mail waarin de gedane inschrijvingen zijn gebundeld.

Soms ontvang je een inschrijfbevestiging terwijl je zelf niets hebt gedaan. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De administratie schrijft studenten ook in. Zo worden bijvoorbeeld bij een aantal opleidingen alle 1e jaars studenten door de studentenadministratie ingeschreven. uSis maakt geen verschil tussen inschrijvingen die een administratie of student doet. Hierdoor wordt er alsnog een e-mail ter bevestiging gestuurd.
 • Bij het toekennen van individuele cijfers buiten de reguliere tentamens (denk aan stages en scripties) moet de administratie ook eerst de student inschrijven om een cijfer toe te kennen. Hierdoor wordt er ook weer een bevestiging van inschrijving gestuurd en niet alleen een bevestiging van het toekennen van het cijfer.

Nog vragen?

Indien er nog onduidelijkheden zijn over het bovenstaande, kun je contact opnemen met Studiepunt Geesteswetenschappen: per e-mail: studiepunt@hum.leidenuniv.nl of telefonisch (071) 527 6485, of met de onderwijsadministratie waaronder je opleiding valt.

Laatst Gewijzigd: 25-11-2016