Contact

Onderwijsadministratie

De onderwijsadministratie van de opleidingen Russische Studies, Slavische talen & culturen en Ruslandkunde verschaft onder meer algemene informatie over de studie, de inschrijving als hoofd-, bij-, of keuzevakstudent, het collegerooster en de studievoortgangsadministratie.


Adresgegevens

De opleiding Russische studies is gevestigd aan het P.N. van Eyckhof, onderdeel van het Witte Singel-Doelen-complex van de Universiteit Leiden.


Medewerkers

De academische en ondersteunende staf van de opleidingen Russische Studies, Slavische talen en culturen & Ruslandkunde.


Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen.