Studieadvies en begeleiding

Eerstejaarsmentoraat

Als eerstejaars student kun je met vragen en praktische problemen ook terecht bij een ervaren ouderejaars, die als studentmentor optreedt.


Schrijfhulp nodig? Kom naar het Schrijfcentrum!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Schrijfcentrum. Wij bieden de gratis mogelijkheid om te sparren over een tekst, zodat je tot nieuwe inzichten komt en leert hoe je een tekst kan verbeteren. Het Schrijfcentrum is er voor alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen die hun academische schrijfvaardigheid willen verbeteren. Het Schrijfcentrum is onderdeel van het facultaire Expertisecentrum Academische Vaardigheden .  Het maken van een afspraak kan eenvoudig via dit formulier .


Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).